Send by email

Ter gelegenheid van de Brussels Sustainable Development Summit (BSDS 2015) zal het Indische Valluri Technology Accelerators naar Brussel reizen om er op zoek te gaan naar West-Europese clean technologies voor hun smart city-concepten.

In mei 2015 sloten VITO en VTA (Valluri Technology Accelerators) een samenwerkingsovereenkomst in New Delhi, met als doel in de EU een ‘Hub-and-Spoke’-systeem voor Cleantech te creëren, om de overdracht van smart technology van Europa naar India mogelijk te maken. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan domeinen die verband houden met het smart city-concept, waaronder energiebesparing, water, vervuiling, afval, gezondheidszorg en de ontwikkeling van smart cities. Ook FCA zal aan het project meewerken, waardoor zowel de Vlaamse als de Europese privésector van cleantech-leveranciers erbij betrokken zullen zijn.

Twee belangrijke aspecten van het principe van technologieoverdracht zoals dat door het nieuwe ‘Hub-and-Spoke’-model wordt voorgesteld, zijn technologische convergentie en een coöperatieve aanpak. Het eerste aspect verwijst naar de behoefte om bestaande technologieën te doen convergeren om aan bepaalde behoeften van de Indische samenlevingen en overheden te voldoen. Het tweede verwijst naar de behoefte om samen te werken en kennis en technologieën te verzamelen van verschillende nationale en internationale ondernemingen, met als doel zo slim mogelijke consortia te vormen.

De Europese vertegenwoordigers zullen de Hub lanceren tijdens de volgende BSDS Track “Cleantech Industry – Investability – Business Opportunities” (Cleantech-industrie – Investeerbaarheid – Zakelijke kansen), dat door FCA zal worden gecoördineerd in samenwerking met Flanders Investment & Trade (FIT) en Enterprise Europe Network.

Vlaamse en Europese bedrijven die de haalbaarheid van hun technologie voor gebruik in India stap voor stap willen verkennen, kunnen zich registreren op het online platform, dat nu beschikbaar is en dat u hier kunt bekijken. De specifieke samenwerkingsaanvragen van VTA/VITO kunnen hier worden opgezocht.

Op 20 oktober kunnen deze bedrijven het VITO/VTA-platform bovendien persoonlijk ontmoeten op de BSDS in Brussel. Ten slotte kunnen ze VTA ook uitnodigen om hun bedrijf op 21 oktober te komen bezoeken. Alle regelingen worden getroffen door FCA.

Hieronder vindt u de tijdbalk.

 

Contact

Mr. Venkatesh Valluri
Oprichter & Voorzitter
Valluri Technology Accelerators
E: venkatesh@valluriorg.com
W: http://www.vallurita.com/