Send by email

Gecontamineerd proceswater en spoelbaden behandelen, desinfecteren, metalen recupereren. Het kan met ultraviolet licht en a.c.k. aqua concept Benelux is verdeler van het van oorsprong Duitse procedé van het huidige Enviolet GmbH tot 2013 a.c.k. aqua concept GmbH.

Ultraviolet licht is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker. Het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten.

Enerzijds kan ultraviolette straling schadelijk zijn voor vele organismen waaronder de mens. Maar UV energie kan ook op een veilige manier ingezet worden voor oxidatie en desinfectie. Dat is het principe waar de UV-reactoren van Enviolet gebruik van maken.

Eenvoudig en robuust

Robuuste buizen in borosilicaatglas vormen het omhulsel van een industriële UV-reactor. Dit vermijdt corrosie, terwijl inkijk mogelijk is over de gehele lengte van de reactor.  Een elektronische vermogensregeling garandeert aan de hand van een chipkaart, die individuele lampgegevens monitort, een optimale UV-output: energie-efficiënt en een UV-straler die langer mee gaat.

 

       

De UV-systemen van a.c.k. aqua concept/ Enviolet uit borosilicaatglas zijn modulair inzetbaar.

Dergelijke UV-reactoren en -systemen worden ingezet om met UV-energie contaminatie te verwijderen uit proceswater, vervuilingen te reduceren in vloeistoffen en gassen, te desinfecteren, selectieve organische syntheses te realiseren en het maakt het mogelijk om metalen te recupereren met een hoge zuiverheid …

UV-technologie in de oppervlaktebehandeling

De mogelijkheden om metaal (koper, nikkel, Palladium, …) te recycleren met het UV-procedé zijn zeer ruim. Denk aan koper en nikkel als voornaamste ingezette metalen in de conventionele oppervlakteveredeling.

Enviolet heeft een stand-alone technologie ontwikkeld die niet alleen focust op het halen van de lozingsnorm, maar ook koper en nikkel recupereert met een zuiverheid van respectievelijk 99,99% en 99,5%. Het gerecupereerd metaal moet niet bijkomend gezuiverd worden en kan verkocht worden op de open markt tegen een opbrengst van 95% van de London Metal Exchange (LME) waarde. Enviolet komt tot dit resultaat door een combinatie van gescheiden spoeltechnieken, hoog performante ion uitwisseling en op raffinage gebaseerde elektrolytische processen, waarmee zeer zuiver koper en nikkel kan worden teruggewonnen. De voordelen zijn legio: extra opbrengst door het terugwinnen van metaal, minder kosten voor het afvoeren van metaalhydroxide slib, minder waterverbruik en onderhoudskosten, een positieve eco-balans!

UV-installatie voor hergebruik van nikkelbaden en nikkel spoelbaden

UV-oxidatie ook voor ontgiften van o.a. antibiotica

De UV-technologie kan in nog veel andere sectoren ingezet worden. Zo zocht de in Azië gevestigde grootste antibiotica plant in de wereld naar een oplossing voor het afvalwater. Een Advanced Oxidation Process van Enviolet was de oplossing.

Het afvalwater dat binnenkomt in de UV-installatie is zwart als koffie en heeft een gemiddelde COD waarde van ca. 60.000 mg/l. Na behandeling is het water volledig ontgift. Het UV-effluent wordt verder behandeld in een biologisch systeem.


De UV-installatie reduceert de dagelijkse hoeveelheid antibiotica in het waterige milieu met 4800 kg. De klant ontving een milieuprijs voor deze toepassing.

Vermeldenswaardig is verder de ATEX keuring sinds 2013.

      

Contact
Dorine Van Daele
Sales- and Project manager a.c.k. aqua concept Benelux

a.c.k. aqua concept Benelux
Slotgrachtstraat 25, 9940 Evergem
Tel. +32 9 3445176 GSM +32 475 848572
E-mail: DD@enviolet.com
Website: www.enviolet.com