Send by email

Actility werd in het leven geroepen als een leverancier van ‘Active Utility’-oplossingen, met als missie telecommunicatiediensten binnen de nutssector te gaan gebruiken door een betere balans te creëren tussen energieproductie en –verbruik, en zo de totale koolstofuitstoot te verlagen. Dit soort activiteiten staan beter bekend als ‘Demand Response’-oplossingen. Actility voegt als energie-aggregator binnen verschillende landen belangrijke energieverbruikers samen en biedt ze dan als bundel aan de energieleveranciers (elektriciteitstransporteurs) aan. Die kunnen zo het energieverbruik tijdens incidentele piekperiodes van het netwerk verlagen.

Actility begreep dat verschillende technologische innovaties nodig waren om dergelijke ‘Demand Response’-oplossingen mogelijk te maken. Naast de traditionele energiemodellen en -interfaces op de markt, zou het gebruik van goedkope draadloze sensoren met langeafstandscommunicatie op batterijen voor een doorbraak kunnen zorgen. Nadat zij verschillende nieuwe technologieën hadden beoordeeld, koos Actility er uiteindelijk voor zich achter de M2M-standaard van het ETSI en de LoRa-radiotechnologie op lange afstand te scharen.  

Deze LoRa-radiotechnologie, die door ThingPark Wireless® wordt gebruikt, werkt in twee richtingen. Zij wordt gebruikt om sensoren zowel te monitoren als van op afstand te bedienen en is daardoor geschikt voor een brede waaier aan innovatieve toepassingen binnen het internet der dingen. ThingPark Wireless® maakt gebruik van ‘Spread Spectrum modulation’ op de publieke ISM-band (op 868Mhz), wat een bereik van 2 tot 5 km in dichtbevolkte stedelijke gebieden en tot 15 km voor toepassingen op het platteland mogelijk maakt. Om de technologie in een Smart City toe te passen, zijn slechts een aantal LoRa-masten nodig. Het netwerk van ThingPark Wireless® ondersteunt sensoren met een laag energieverbruik, die minder dan 15mA nodig hebben en waarvoor traditionele draadloze netwerken met kort bereik en traditionele ISM-technologieën niet volstaan.

ThingPark Wireless® biedt toegang tot de ThingPark Cloud® en zijn eenvoudige, gestandaardiseerde ETSI M2M REST API. Met deze technologiebundel van ThingPark kunnen eenvoudig nieuwe toepassingen worden ontwikkeld. Ook worden end-to-end oplossingen geboden, waarbij een nationaal, op LoRa gebaseerd sensornetwerk kan worden ingezet om sensorgegevens op een gestandaardiseerd Cloud-platform vast te leggen.

Actility promoot nieuwe opkomende oplossingen, die op dit LoRa-netwerk en ETSI M2M Cloud-technologieën werden gebaseerd en operationele optimalisatie mogelijk maken. Door de status na te gaan van alle componenten die bij het operationele proces betrokken zijn, kunnen betere prestaties worden gegarandeerd, kunnen kosten worden verlaagd en kan op een meer milieuvriendelijke manier te werk worden gegaan. Een aantal belangrijke voorbeelden:

  • door het dagelijkse vulniveau van reservoirs, zoals containers voor ingrediënten, brandstoftanks en gasflessen, op te meten, kan het precieze moment worden bepaald waarop ze zouden moeten worden bijgevuld voor een zo optimaal mogelijke distributieplanning,
  • het meten van het activiteitenniveau in vergaderzalen, kantoren, keukens, Wc’s van bedrijfsgebouwen met specifieke sensoren zoals temperatuur, vochtigheidsgraad, tellers, CO2, aanwezigheid, enz., om zo de behoefte voor en het inspanningsniveau van de schoonmaakteams te voorspellen en de onderhoudsactiviteiten te optimaliseren,
  • de opvolging van kostbare goederen in grote fabrieken (rolwagentjes, meetinstrumenten, enz.) via perimetercontrole, om verlies te vermijden en diefstal te voorkomen.

Dankzij de ingebouwde codeertechnologie (Spread Spectrum) kunnen LoRa-radiozendontvangers worden geproduceerd met goedkope elektronische onderdelen, waardoor de kosten van op LoRa gebaseerde sensoren op batterijen met een laag energieverbruik nog met een aantal euro worden verlaagd. Goedkope, in massa geproduceerde, met LoRa werkende sensoren zullen in operationele omgevingen worden gebruikt en dankzij operationele optimalisatie een direct operationeel rendement opleveren. De big data die door de sensoren over langere periodes wordt vastgelegd, legt operationele trends bloot en voorspelt correctieve onderhoudsmaatregelen.

Actility heeft recent, op basis van deze technologieën en hun kennis van energietechnologie, een automatisch hulpmiddel voor optimale controle ontwikkeld, dat rekening houdt met de specifieke behoeften van watervoorzieningsbedrijven, zoals het Belgische waterbedrijf De Watergroep. Deze nieuwe groene aanwinst werd mogelijk gemaakt dankzij belangrijke innovaties op het gebied van gegevensmodelering en nieuwe voorspellende algoritmes. Daarnaast blijft de veiligheid van de operationele systemen gewaarborgd en de watertoevoer gegarandeerd. Het energieverbruik van de waterpomp past zich aan prijsvariaties aan, terwijl de peilhoogte van de watertanks en de druk in de watertoevoer op het juiste niveau worden gehouden. Dit project onthult the onaangesproken flexibiliteit van dergelijke installaties met een groot energieverbruik en draagt tegelijkertijd bij tot de Europese klimaatdoelstellingen.

Lees hier het persbericht over dit project.

Diagram:

Dankzij draadloze, met LoRa werkende sensoren die zijn aangesloten op het LoRa-netwerk, kan big data van allerlei soorten voorzieningen worden vastgelegd, kunnen operationele trends worden blootgelegd en kunnen correctieve onderhoudsmaatregelen worden voorspeld die zorgen voor een betere efficiëntie. Diezelfde sensorgegevens kunnen met tal van applicaties worden gedeeld voor verschillende doeleinden, iets wat Open Data-aanpak wordt genoemd.

Contact:

 

Joeri Uyttendaele,

Actility, Energy & M2M Expert

joeri.uyttendaele@actility.com

 

Actility: www.actility.com

 

 

Bedrijfsprofiel: