Send by email

Van ‘verbonden’ auto’s tot de smart buildings waarin wij leven en werken: wij worden omgeven door het Internet of Things

Tegenwoordig worden wij aan alle kanten omgeven door big data en het Internet of Things en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Kunt u vanuit het standpunt van uw team hiervan een opvallend voorbeeld geven?

Interview met Natalie Volpe, analyste bij Cleantech Group: Met een investering van 55 miljoen USD in INRIX-technologie afgelopen september zagen we Porsche resoluut gaan voor het concept van ‘verbonden’ auto’s. INRIX is een aanbieder van real-time verkeersinformatie en wereldwijde plaatsbepalingsservices die werken op basis van een gegevensverzameling van rijstijlen en de toestand van de infrastructuur. Na toepassingen op het gebied van energie-efficiëntie, smart grids en landbouw, zien we big data analytics nu ook als opkomende megatrend in de automobielsector. En dat is slechts het begin: Porsche, en andere belangrijke spelers op de markt, zien een enorm potentieel in een betere verbinding tussen voertuigen en de globale stadsinfrastructuur. Ons team bij de Cleantech Group houdt opkomende start-ups op het gebied van verbonden auto’s, zoals Veniam’Works, WorldSensing en EV Grid, nauwgezet in het oog. Terwijl de automobielsector steeds meer gebruik gaat maken van big data analytics, staan zowel technologieën van voertuig naar infrastructuur als die van voertuig naar voertuig op het punt in de eerstvolgende tien jaar op de markt door te breken.

Bron: Porsche

Toch is het concept van de verbonden auto voor de meesten onder ons nog een ver toekomstbeeld: wij rijden namelijk nog niet allemaal met een Porsche of Tesla! Kan u wat voorbeelden geven uit het dagelijkse leven?

Natalie Volpe: Het verbeteren van energie-efficiëntie binnen gebouwen wordt - naast steenkool, aardgas, kernenergie en duurzame energie - als de “vijfde brandstof” en een essentiële energiebron naar voren geschoven. Gebouwen maken 32% uit van het totale uiteindelijke energieverbruik ter wereld en worden de laatste jaren steeds meer bestempeld als de snelste, eenvoudigste en goedkoopste weg naar een verlaagde koolstofuitstoot en hogere energiebesparingen. De enorme toename in het gebruik van slimme meters, die een schat aan energiegegevens prijsgeven, is de belangrijkste katalysator geweest voor de opkomst van de smart buildings. De technologische vooruitgang die de afgelopen jaren een uitgebreidere verbinding en een betere controle over energiebronnen binnen gebouwen mogelijk heeft gemaakt, heeft het besparingspotentieel van energie-efficiënte verbeteringen in een stroomversnelling gebracht. De opkomst van het Internet of Things – de mogelijkheid om fysieke voorwerpen te verbinden met het internet en er zo toegang tot te verkrijgen – heeft statische energiegegevens omgetoverd tot actiegerichte, dynamische informatie die door de eindgebruiker kan worden aangewend. Binnenshuis kan alles met elkaar verbonden worden om meer inzicht te krijgen in het dagelijkse energieverbruik: van lichten en thermostaten tot verwarmingsuitlaten. Een efficiënt gebouw heeft dus niet langer enkel iets te maken met energiebesparingen en duurzaamheid, maar eerder met comfort, controle en betrokkenheid.

Heeft uw team diezelfde trend ook waargenomen in recente venture-investeringen?

Natalie Volpe: Bedrijven en investeerders binnen de efficiënte bouwsector gaan zich, dankzij nieuwe investeringen en partnerschappen, steeds meer met smart homes bezighouden. Wereldwijd woedt er een hevige concurrentiestrijd op een drukke markt met spelers die vechten voor hun definitieve doorbraak. De overname van Nest door Google was hopelijk slechts een van de vele voorbeelden daarvan op de opkomende markt van de smart buildings en de i3-database volgt voortdurend investeringen in efficiënte bouwtechnologieën op. Buiten de VS schieten Europese bedrijven in deze sector als paddenstoelen uit de grond. In 2014 alleen al werd meer dan 66 miljoen USD geïnvesteerd in technologieën voor smart buildings. Tado, de Duitse fabrikant van slimme thermostaten, ontving opnieuw groeikapitaal van Target Partners en Shortcut Ventures, nadat die ook de afgelopen jaren in het beginstadium van het bedrijf hadden geïnvesteerd. GDF Suez New Ventures, de gloednieuwe investeringstak van het Franse nutsbedrijf, voltooide een eerste investeringsronde in Powerdale, een leverancier van energiemanagement systemen. Dat zijn slechts een aantal recente voorbeelden van bedrijven die big data analytics aanwenden om diensten op het gebied van energiemanagement aan te bieden, en hun stootkracht neemt zeker nog toe.

De investeringen die dit jaar in de sector van de smart buildings werden gedaan, wijzen op een gezonde groei. Gezien de drukte van de markt, wachten investeerders echter voorzichtig op tekenen van maturiteit. Zoals ook op de markt van de zonne-energie en energieopslag het geval is, komen ook hier verticaal geïntegreerde bedrijfsmodellen naar voren als een succesvolle indekkingsstrategie tegen de vroegere negatieve ervaringen in de cleantechindustrie. Binnen de sector van de smart buildings wordt de markt overspoeld door de meest uiteenlopende bronnen van gegevens en op maat gemaakte oplossingen. Wie deze markt wil veroveren, zal moeten integreren en normaliseren om de juiste balans te vinden.

 
Natalie Volpe 
Analyste 
Cleantech Group