Send by email

Met meer dan 152.000 werknemers en belangrijke activiteiten in 67 landen is Cargill een wereldwijde speler in de agro-voedingsindustrie. Zo veel waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van schone technologieën. Ook in België is Cargill heel actief: meer dan 1000 werknemers, 9 productievestigingen, en Vilvoorde als thuisbasis voor het Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. Meer dan redenen genoeg voor een kort gesprek !

Wat zijn de activiteiten van Cargill over de hele wereld, en in de Belgische vestigingen?

Stephan Ghekiere, Centre of excellence for Resource Efficiency bij Cargill: Cargill levert voedings-, landbouw-, financiële en industriële producten en diensten aan heel de wereld. Samen met boeren, klanten, overheden en onze omgeving helpen we mensen om te groeien en zich te ontwikkelen, steunend op onze expertise en 150 jaar ervaring. Onze 152.000 werknemers in 67 landen zetten zich dagelijks in om de wereld op een verantwoorde manier van voedsel te voorzien, onze impact op het milieu te beperken en de samenleving waarin we wonen en werken te verbeteren.

Cargill werd in 1953 in België opgericht als Cargill nv via een graanimportkantoor in Antwerpen. We hebben nu meer dan 1.000 werknemers in dienst en dit in negen vestigingen: Antwerpen (twee vestigingen), Izegem, Gent, Herent, Vilvoorde, Mechelen, Moeskroen en Villers-le-Bouillet. Het bedrijf heeft verschillende en uiteenlopende activiteiten in het land, waaronder de productie van voedingsmiddeleningrediënten en de verwerking, distributie en verkoop van verschillende landbouwproducten. Cargills Europese hoofdkantoor voor voedingsactiviteiten, Cargills Europese onderzoeks-en ontwikkelingscentrum (O&O) en het belangrijkste technische centrum voor Europa, het Midden Oosten en Afrika, zijn eveneens in België gevestigd. In België zijn wij actief op de volgende gebieden:

  • Productie en verkoop van industriële chocolade
  • Verkoop van zoetstoffen en zetmeel
  • Productie en verkoop van mout
  • Verkopen, persen, raffineren, bottelen en harden van oliezaden en granen
  • Gespecialiseerde verdikkingsmiddelen
  • Onderzoek en ontwikkeling

Cargill is actief in de haven van Gent sinds 1998 en stelt er ongeveer 110 mensen tewerk. In onze fabriek in Gent persen we sojabonen en koolzaad voor ruwe olie en meel. De ruwe olie wordt verder geraffineerd en gebruikt als grondstof voor de productie van biodiesel of als tussenproduct voor de voedingsindustrie. Het meel wordt verkocht aan producenten van diervoeder.

Cargills klanten voor granen en oliezaden zijn fabrikanten van biodiesel, raffinaderijen voor plantaardige olie en voederfabrikanten. 

Luchtfoto van de fabriek in Gent

Cargill maakt gebruik van biogrondstoffen. Hoe worden, afgezien van de basisproducten die Cargill ervan produceert, de bioafvalstoffen of nevenstromen gevaloriseerd?  Wat is Cargills prestatie en positie in deze circulaire waardeketen?

Stephan Ghekiere: Wij streven ernaar om eventuele nevenstromen te valoriseren tot een zo hoogwaardig mogelijk product, volgens de afvalhiërarchie van de Ladder van Lansink: preventie, minimalisering, hergebruik, recyclen, hergebruik van energie, storten. Onze werknemers over de hele wereld komen met goede ideeën om van "afval" een ding uit het verleden te maken. Sinds 2006, toen we een campagne "van afval  tot waarde" lanceerden, hebben we meer dan 80 ideeën gegenereerd rond hoe we de reststoffen van de fabrieken kunnen gebruiken voor iets nuttigs. In onze fabriek voor verdikkingsmiddelen in Malchin, Duitsland, bedenken we nieuwe manieren om citroenschillen te gebruiken voor nevenproducten, zoals essentiële oliën of vloerbedekkingsmateriaal voor stallen... In onze fabriek in Gent maken we biodiesel uit verschillende soorten plantaardige oliën. Na het filteren blijft filterkoek over. Wij verkopen dit als grondstof voor de productie van brandstoftabletten.

Hoe vermindert Cargill de ecologische voetafdruk van zijn activiteiten?

Stephan Ghekiere: Wereldwijd heeft Cargill zijn eerste milieudoelstellingen vastgelegd in 1995, met een focus op een efficiënter gebruik van grondstoffen en energie vanaf 2000. In het kader van ons voortdurend streven naar een beter Cargill en een betere planeet, stellen we om de vijf jaar nieuwe doelen. Vandaag blijven we gestage vooruitgang boeken in onze activiteiten ten opzichte van onze doelstellingen voor 2015. Momenteel wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een efficiënter gebruik van zuiver water. Dit verbeterde met 6,9%, waardoor de doelstelling van 5% voor 2015 overschreden is.

De broeikasgasintensiteit verbeterde met 6,3% waardoor de doelstelling van 5% voor 2015 overtroffen is. En Cargill zet uiteraard afval om in energie. In het bovengenoemde vijfjarenplan is energie een belangrijke pijler. Sinds 31 mei 2015 is onze energie-efficiëntie al met 5,1% verbeterd ten opzichte van onze doelstelling van 5% voor 2015. Het gebruik van hernieuwbare energie is al gestegen naar 14% van onze energieportefeuille, waardoor de doelstelling van 12,5% voor 2015 overschreden is.  In Europa gebruiken onze productievestigingen schone energietechnologieën, zoals warmtekrachtkoppeling. In Noord-Amerika winnen de vleesfabrieken van Cargill methaan uit onze afvalwaterbassins en gebruiken dit biogas om onze fabrieken van brandstof te voorzien.

Momenteel stellen we onze doelen voor de komende periode 2015-2020. Ze zullen nog ambitieuzer zijn.

Welke technologieën worden aangekocht om dit in de Belgische fabrieken te bereiken? En welke technologieën zouden nog kunnen helpen om de doelstellingen voor de periode 2015-2020 te bereiken?

Stephan Ghekiere: In onze Gentse fabriek, bijvoorbeeld, verwijderen we waterstofsulfide (H2S) met behulp van de biowassertechnologie van Waterleau. Ondertussen werd deze technologie overgenomen in 8 andere vestigingen wereldwijd. Waterleau installeerde ook een membraanbioreactor die ons vermogen tot hergebruik van water maximaliseert. Verder stelt een technologie die geïmplementeerd is door een Nederlands-Zweeds consortium, in nauwe samenwerking met Cargill, ons in staat om soja- en zonnebloempellets te valoriseren in energie, terwijl de NOx-uitstoot tot een minimum beperkt blijft.

Voor het proces voor geïntegreerde terugwinning van afvalwarmte maken we gebruik van pinch-analyses.

Vlaamse bedrijven met innovatieve concepten die ons kunnen helpen onze voetafdruk verder te verlagen, mogen gerust contact met ons opnemen. Een tijdje tijd geleden werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van de "Blauwe Cirkel", een project op initiatief van de Water Cluster in Vlaanderen met het oog op innovaties voor geavanceerd hergebruik van water. In onze vestiging in Izegem zijn we op zoek naar innovaties voor een nog meer efficiënte verwijdering van oliën en vetten uit afvalwater en naar geavanceerde technologie voor de verwijdering van zouten. We houden contact!

Wereldwijd bekeken impliceert de waardeketen van Cargill een grootschalig landgebruik. Zijn er projecten in verband met duurzamer landgebruik?

Sara Deleebeeck (Corporate Affairs Cargill EMEA): Voor de miljoenen landbouwers over de hele wereld zijn land- en eigendomsrechten en de veiligheid van landbezit de essentiële basis voor een gezonde agrarische sector. Landbouwers moeten hun eigen land kunnen bezitten en het als onderpand kunnen gebruiken wanneer ze moeten investeren in hun bedrijven en hun productiviteit moeten verhogen in de loop der tijd. Veiligheid van landbezit is dus de basis voor duurzame landbouw. Op zijn beurt bevordert het armoedevermindering, plattelandsontwikkeling en groei, en wereldwijde voedselzekerheid. Cargill steunt overheidsinspanningen over de hele wereld om landbezit en eigendomsrechten te verduidelijken en goed landbeheer te bevorderen.

Om dit concreter te maken, hebben we een programma via onze "Ag Horizons"-business in de VS, dat diensten en ondersteuning biedt voor landbouwers rond precisielandbouw: NextField

Het NextField-systeem van Cargill is de volgende generatie van precisielandbouw. Gebruikmakend van ongekende niveaus van agronomische knowhow, technologie en data-interpretatie creëren de NextField-agronomen van Cargill aangepaste gewassenplannen en aanbevelingen om landbouwers te helpen om hun gewasopbrengsten en hun financieel rendement te optimaliseren. Voortbouwend op 20 jaar prestaties in de precisielandbouw zal het NextField-systeem landbouwers helpen om het rendement op de investering in gewassen te maximaliseren, de opbrengsten met veldspecifieke strategieën verhogen, samenwerken met de agronomen van Cargill om doelen te stellen en te bereiken, gegevens gebruiken om de jaarlijkse aanbevelingen te verbeteren en een duurzame erfenis nalaten. Dit alles impliceert technologieën voor gegevensverzameling, rasterbemonstering, zonebemonstering, satellietbeelden, elektrische geleidbaarheid en andere beproefde methoden om velden in kaart te brengen. Verder maakt het systeem het mogelijk om een aangepast gewassenplan op te maken op basis van de bodemsamenstelling, de risicotolerantie, het voorbije succes en de financiële behoeften van de landbouwer. Het systeem helpt ook om een ​​beplanting met variabele dosering en voedingsaanbeveling op maat uit te voeren op basis van het gewassenplan van een landbouwer om zijn rendement op investering te helpen maximaliseren. Bovendien biedt Cargill ook applicatiediensten op de meeste locaties voor droge, vloeibare, zijbemestings- en micronutriëntenproducten. Dit alles is mogelijk met behulp van geavanceerde software en cloudgebaseerd beheer. Cargill volgt de veldgegevens van landbouwers van jaar tot jaar om hen te helpen het meeste uit elke hectare te halen. 

Contact:

 

Dr. Ir. Stephan Ghekiere
Centre of Excellence on Resource Efficiency (energie- en watergebruik, milieutechnologie)
Cargill Oilseeds EMEA
p/a Cargill N.V. - Prins Albertlaan 12 - B-8870 Izegem (België)
T. +32 51 332694