Send by email

Op 3 december 2015 nodigt de regio Nord-Pas de Calais COP21 uit om de “Derde industriële revolutie”-oplossing te komen ontdekken. Een speciaal daarvoor afgehuurde hogesnelheidstrein zal de officiële delegaties, verenigingen, netwerken van plaatselijke autoriteiten, journalisten, bedrijven en ngo’s van Parijs (Le Bourget) naar Lille voeren. Partners uit Vlaanderen zijn ook van harte welkom!

Met zijn industriële traditie is de regio Nord-Pas de Calais één van de grootste regionale energieverbruikers in Frankrijk, met een broeikasgasuitstoot die 30% hoger ligt dan het Franse gemiddelde. 48% van deze uitstoot is afkomstig van de industrie: het dubbele van het nationale gemiddelde. Tegen deze achtergrond heeft de regio een regionale klimaatstrategie ontwikkeld, in overeenstemming met de internationale doelstelling om tegen 2050 Factor 4 te bereiken.

In 2012 lanceerde de Regionale Raad de Derde industriële revolutie (DIR) in samenwerking met de Regionale Kamer van Koophandel en Industrie. Dit programma heeft als doel tegen 2050 een nieuw economisch model in te voeren in Nord-Pas de Calais. Daarbij zou het historische model gericht op goedkope, overvloedige koolstofenergie (steenkool en olie) moeten worden omgevormd tot een nieuw ontwikkelingsmodel gericht op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energieopslag en het noodzakelijke netwerk ervoor, koolstofvrije mobiliteit, en de circulaire en functionele economieën.

Om de realisatie van de DIR een duwtje in de rug te geven, heeft de regio Nord-Pas de Calais daarnaast ook een aanvraag ingediend bij het Transformative Actions Program (TAP, Transformerende actieprogramma) voor een uitgebreid renovatieproject van bestaande woningen vanuit een milieubewuste, energie-efficiënte optiek: het “Plan 100.000 logements” (100.000 huizen-plan). Dit is een modelproject van de DIR met als doel tegen 2050 1.400.000 oude huizen te renoveren in Nord-Pas de Calais. Verwacht wordt dat dit project de economische ontwikkeling in de regio een duwtje in de rug zal geven.

Op 3 december 2015 zal een speciaal daarvoor afgehuurde hogesnelheidstrein officiële delegaties, verenigingen, netwerken van plaatselijke autoriteiten, journalisten, bedrijven en ngo’s van Parijs (Le Bourget) naar Loos-en-Gohelle voeren.

Dit evenement brengt de verschillende manieren onder de aandacht waarop regio’s een milieugerichte en sociale transformatie kunnen ondergaan, waarbij vooral de aandacht wordt gericht op hoe we de toekomst bepalend kunnen maken voor toekomstige generaties. Hierbij nodigen wij onze Vlaamse partners van harte uit om dit evenement bij te wonen en meer te weten te komen over de mogelijkheden van de DIR in Nord-Pas de Calais.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites: 

Contact

Carlos Pereira

International Relations Manager
cd2e (Centrum voor de ontwikkeling van eco-ondernemingen)
Base du 11/19, Rue de Bourgogne, 62750 Loos-en-Gohelle, Frankrijk
T: +33 6 01 99 96 70 - E:  c.pereira@cd2e.com  - W: www.cd2e.com