Send by email

Net zoals in november 2014, ontving VITO een 2de delegatie uit het Chinese Tianjin in Vlaanderen. De Chinese bezoekers volgen bij VITO een cursus over luchtbehandeling. Ter illustratie van ook andere cleantechoplossingen, nam FCA hen mee op bezoek bij Janssen Pharmaceutica in Geel, waar kosten noch moeite gespaard worden om milieu- en energievriendelijk te produceren. O.a. de waterzuivering die bedreven wordt door Aquaplus nv en de monitoringtechnologie van AppliTek stonden in de kijker, met focus op fosforverwijdering.

Aquaplus is sedert 2008  verantwoordelijk voor het operationeel beheer van deze RWZI. Daarvoor is een team van 4 operatoren dagdagelijks actief op deze site. Het station behandelt op jaarbasis 470.000 m3 afvalwater afkomstig van het productieproces van Janssen Pharmaceutica.  

Wat houdt de monitoring in?

Stikstof, fosfor en koolstof zijn essentiële voedingsstoffen voor de groei van planten en organismen. Te grote hoeveelheden kunnen echter tot oververzadiging van watervlaktes en uiteindelijk tot eutrofiëring leiden. Fosfor is vaak synoniem met “fosfaat”, maar kan in verschillende vormen voorkomen: orthofosfaat (o-fosfaat), gecondenseerd fosfaat (polyfosfaat) en organisch gebonden fosfaat.

Waarom precies automatische metingen van fosfaat bij Janssen ?

Dankzij het unieke karakter van de TOPHO® On-line Total Phosphorous Analyzer (online totale fosforanalyser) kunnen beheerders van industriële of gemeentelijke waterleidingsbedrijven het totale fosforaandeel gemakkelijk monitoren en controleren. De analyzer heeft een aantal nat-chemische oxidatietechnieken gemeen met de TONI® On-line Total Nitrogen Analyzer (online totale stikstofanalyser), die ontwikkeld werd om regulatorische somparameters in natuurlijk en behandeld water snel en betrouwbaar te monitoren.

Snel, efficiënt en nauwkeurig online monitoren van fosfor

De conventionele methode die wordt gehanteerd om de totale hoeveelheid fosfor te bepalen is een langdurig proces dat vatbaar is voor menselijke fouten. Aan het opwarmen van verzuurde oplossingen tot hoge temperaturen om de elementen om te zetten in orthofosfaat zijn mogelijke nadelen verbonden op het gebied van snelheid, gebruiksveiligheid en gemak. Het volledig geautomatiseerde mainframe van de TOPHO® On-line Total Phosphorous Analyzer overbrugt deze kloof tussen traditie en technologie door een chemische analyse uit te voeren op basis van de standaardmethode 4500-P. Zowel het afnemen en verplaatsen van monsters en het toevoegen van reagentia als het rapporteren van de resultaten worden centraal bestuurd door de industriële paneelcomputer.

Om ervoor te zorgen dat de resultaten van de wateranalyser, waaronder  het speciaal ontworpen monsterfiltratiesysteem, betrouwbaar zijn, bouwde AppliTek de kleine, volledig uitgeruste AnaShell®, een beschermend hokje voor de analyzer die tegen eind 2008 op het terrein in Geel in gebruik werd genomen. Sinds het systeem werd opgestart, heeft het zonder belangrijke problemen of onderbrekingen voortdurend gegevens kunnen verstrekken over de kwaliteit van het water.

  

U kunt HIER de samenvatting van het AppliTek concept downloaden.