Send by email

Na het Aquatech-congres in november in Amsterdam bezocht een delegatie van Chinese Drinkwaterspecialisten (CDWS), onder leiding van de Waterkwaliteitsvereniging, Vlaanderen. Deze specialisten zijn geïnteresseerd in een verdere professionalisering van de point-of-use sector en de perceptie ervan in China. De geavanceerde membraantechnologie van Vlaanderen stond in de schijnwerpers en er werd een bezoek gebracht aan VITO en aan Prime Water.

Met de achteruitgang van de kwaliteit van het watermilieu kent China een snelle stijging van de huishoudelijke waterzuiveringssystemen. De point-of-use markt heeft een ontwikkelende industrie gecreëerd met een exponentieel groeipotentieel voor de waterindustrie als geheel. De laatste jaren dienden tijdschriften en websites als instructieve informatiebronnen voor de waterindustrie; de diensten waren echter meestal onprofessioneel en de verstrekte informatie was versnipperd en niet geloofwaardig. Met een groeiende wereldwijde aanwezigheid was er ook een gebrek aan tweetalige websites voor de waterindustrie.

Om die reden hebben het Instituut voor Milieu, Gezondheid en Productveiligheid (IEHS) van het Chinese Centrum voor Toezicht op en de Preventie van Ziekten (CCDC), de afdeling Veiligheid van en Toezicht op de Waterkwaliteit, het Drinkwaternet en het departement Milieu-ingenieurskunde van de Universiteit van Qing Hua de vereniging van "Chinese Drinkwaterspecialisten" (CDWS) opgericht.

CDWS fungeert als een professionele, doelgerichte, geloofwaardige en betrouwbare intermediaire instantie die kennis vergaart voor haar leden.

CDWS organiseerde de deelname van de delegatie aan Aquatech Amsterdam om meer te weten te komen over hoe de industrie van de point-of-use uitrusting zich ontwikkelt in Europa en de status van de industrie in China mee te delen. CDWS treedt in interactie en deelt informatie met de bezochte bedrijven over hoe de industrie wordt ontwikkeld in China, de nieuwe regelgeving waaraan de industrie moet voldoen voor buitenlandse bedrijven, de marktanalyse van China, etc.

VITO (Inge Genné), Prime Water (Eric Scharstuhl) en Vlakwa (Dirk Halet) onthalen de delegatie van CDWS met ambtenaren van het Centrum voor Toezicht op Ziekten, het ministerie van Volksgezondheid, CEO’s van systeem- en componentenfabrikanten uit China (voornamelijk OEM's op het gebied van membranen en actieve kool), CEO’s van distributeurs/spelers van de industrie in China en de media.

Na het bezoek aan VITO leerde de delegatie hoe Prime Water (Lommel, België) fysische-desinfectiemembranen ontwikkelt tot een in de handel verkrijgbaar point-of-use product. Naast point-of-use toepassingen voor veilig drinkwater is Prime Water ook gespecialiseerd in andere op membraan gebaseerde producten voor waterhygiëne, zoals inline anti-legionelladouches.

Eric Scharstuhl (Prime Water) demonstreert oplossingen voor gedecentraliseerde waterzuivering door middel van membraanfiltratie

 

Inge Genné
Waterbeheer en technologie
VITO NV 
E: Inge.genne@vito.be 
W: www.vito.be

 

 

Ir. Eric Scharstuhl
Algemeen directeur
Prime Water BVBA
W: www.primewater.be