Send by email

Het Havenbedrijf Antwerpen biedt een unieke investeringsopportuniteit aan, centraal gelegen in de Antwerpse industriële havencluster. De Churchill Industrial Zone is een 88 ha grote zone, ontsloten via spoor, weg en water en in de nabijheid van een belangrijk pijpleidingenknooppunt en dokkencomplex.

Deze site is in vele opzichten een strategische opportuniteit door zijn ligging in de grootste Europese geïntegreerde petrochemische cluster waardoor een uitstekende wisselwerking mogelijk is met andere industriële spelers.

Deze Churchill Industriële Zone is uitermate geschikt voor activiteiten in onder meer de maak- en procesindustrie met de focus op de transitie naar een circulaire economie en de versterking, synergie en diversificatie van het platform van de haven van Antwerpen.

Geïnteresseerden kunnen alle nodige documenten aanvragen waaronder een brochure met specifieke informatie over de site, een juridisch luik met alle praktische gegevens rond kandidatuurstelling, een investeringsgids met algemene informatie en de facts & figures van de haven van Antwerpen.

Kandidaten kunnen rekenen op begeleiding op het gebied van regelgeving, steunmaatregelen, fiscale- en tewerkstellingspolitiek, vergunningen,…

Contact & informatie

Om de informatiebundel aan de vragen, voor bijkomende vragen of een bezoek aan de site kan men contact opnemen met:

Havenbedrijf Antwerpen, NV van publiek recht

Isabelle Van Looy
Senior consultant investeringsbeleid
T +32 3 229 67 97
E isabelle.vanlooy@portofantwerp.com

De informatiebundel is ook digitaal ter beschikking op
http://www.portofantwerp.com/en/churchill-industrial-zone