Send by email

In Hasselt, Brussel, Gent, Brugge en Antwerpen ligt men al heel wat minder wakker van het goederentransport over die soms lastige ‘last mile’. CityDepot, de specialist in slimme stadsdistributie, is het eerste bedrijf dat een totaaloplossing biedt voor duurzame distributie van goederen naar de binnenstad én weer terug.

CityDepot, de specialist in slimme stadsdistributie, is het eerste bedrijf dat een totaaloplossing biedt voor duurzame distributie van goederen naar de binnenstad én weer terug. CityDepot vervoert grote pallets, kleine pakketjes, verswaren, grondstoffen, afval en restfracties, ... Het bedrijf opereert als een neutraal logistiek platform, dat voor de uitbouw van zijn exploitatie een beroep doet op kleine en grote bedrijven die actief zijn in stedelijke distributie. CityDepot speelt trouwens op die manier een verbindende rol in de snel groeiende markt van de e-commerce.

Gebruikers van CityDepot zijn transporteurs, grote retailers, handelaars, steden en consumenten, maar ook aanbieders in de e-commerce en internetshoppers ervaren dankzij CityDepot een meer efficiënte en goedkopere afwikkeling van hun ver-/aankoop.

Ook andere partners, zoals (semi-)publieke instanties, bouwbedrijven en organisatoren van grote events, verbindt CityDepot met elkaar, door de meest efficiënte en duurzame oplossing voor de distributie van goederen aan te bieden. Dit gebeurt veilig, gebundeld, duurzaam en op maat, onder andere met elektrische voertuigen en cargobikes.

Deze efficiënte leveringswijze komt zowel de handelaars en transporteurs als de lokale besturen en de bewoners van de stad ten goede. Minder zware vrachtwagens, minder geluidsoverlast en minder CO2-uitstoot verhogen de leefbaarheid van de binnenstad.

Diensten van CityDepot:

 • Voor transporteurs, grote merken en groothandelaars: meer planningsruimte, geen last mile restricties (voertuigbeperkingen, venstertijden, …), registratie van zendingen en afmelding bij uitlevering, uitstekende bereikbaarheid via snelwegen en grote invalswegen, efficiënte routeplanning en scherpe tarieven.
 • Voor handelaars:
  • E-COMMERCE: CityDepot staat in voor de volledige logistieke afhandeling die schuilgaat achter online shoppen! De e-commerce handelaar wordt verlost van picking, packing, labeling en verzending. Die handelaar kan zich focussen op zijn kernbezigheid en zijn webshop naar een hoger niveau tillen.
  • COMFORTBELEVERING: CityDepot ontvangt en bewaart de goederen van de handelaar in zijn magazijn en belevert dagelijks de winkel. Daardoor is deze winkel/gebruiker niet gebonden aan vensteruren en levertijden van verschillende transporteurs en leveranciers. Die wordt ook verlost van zorgen bij een verbouwing of verhuizing.
  •  PAKKETSERVICE: CityDepot pikt en verstuurt poststukken en pakketjes volgens de wensen van de handelaar. Aanschuiven in het postkantoor hoort zo tot het verleden, men geniet scherpere tarieven, met een persoonlijke account kan men online etiketten aanmaken en op de eigen printer afdrukken.
  • STOCKAGE: CityDepot kan optreden als volwaardig beheerder van de voorraad van een handelaar. Via online order- en stockbeheer houdt die altijd zicht op zijn stockvolumes en offert die geen dure vierkante meters meer op aan opslag. Bovendien worden goederen geleverd op afroep wanneer gewenst.
  • TERUGNAME VERPAKKINGSMATERIAAL: Dagelijks of op afroep geeft u zuivere afvalfracties mee met CityDepot.

Voor meer informatie: www.citydepot.be        

CONTACTSchepers Marc

Gedelegeerd bestuurder
CityDepot
Scheepvaartkaai 5b, 3500 Hasselt
T: +32 11 22 60 22
E: info@citydepot.be