Send by email

Op verzoek van Flanders Investment & Trade (FIT) in New Delhi kwamen op 25 november verschillende Vlaamse cleantechbedrijven bijeen in de kantoren van FCA in Antwerpen. Het doel was om een aanbod uit Vlaanderen voor het ambitieuze ‘Clean Ganga’-project op te stellen. FCA, FIT en VLAKWA maakten de sessie mogelijk.

“Vlaamse bedrijven bieden zowel in Vlaanderen als daarbuiten een geweldige expertise, die alle technologieën voor de behandeling van water omvat: van fysisch-chemische en (an)aerobe behandelingen tot zand- en membraanfiltratie, en gebruik van actieve kool. Voor slibverwerking hebben sommige bedrijven eigen droog- en verbrandingstechnieken ontwikkeld. Deze bedrijven zijn eraan gewend om met en voor vrijwel elke industriële sector te werken. Ze behandelen zowel mest als afvalwater uit slachthuizen, zijn eraan gewend om grote hoeveelheden afvalwater uit autofabrieken, uit voedselverwerkende, chemische of textielfabrieken, uit openbare zwembaden alsook gemeentelijk afvalwater te behandelen. Flexibiliteit is het belangrijkste en Vlaamse bedrijven kunnen kant-en-klare waterbehandelingssystemen vrijwel overal ter wereld leveren, maar zijn ook geheel bereid als onderaannemer te werken of samenwerkingsverbanden met plaatselijke aannemers aan te gaan. De aangeboden oplossingen zijn speciaal ontworpen om aan de behoeftes te voldoen."  (Bron: A guide to the Belgian Water Treatment Sector, 6e bijgewerkte editie 2014, TNAV)

Het Vlaams Kenniscentrum Water, afgekort tot Vlakwa, vertegenwoordigt alle spelers in de geïntegreerde waterkringloop in Vlaanderen, nl. wateronderzoeksinstituten, watertechnologie-leveranciers, drinkwaterbedrijven, afvalwaterbedrijven, watereindgebruikers en de overheid. Vlakwa heeft een waterdatabase met alle Vlaamse bedrijven en organisaties met kennis, technologie en knowhow van water. Men vindt de juiste antwoorden op watergerelateerde vragen over producten en diensten, onderzoeken, toepassingen, proefapparatuur en organisaties. Met verkrijgt toegang tot deze database via http://www.vlakwa.be/en/water-database/.

Bedrijven gespecialiseerd in waterbehandeling vormen voor FCA een belangrijk deel van haar leden. Een selectie van de Vlaamse waterbehandelingssector is reeds actief of wil actief worden in India. Zoals onderstaande figuur laat zien, vullen deze elkaar aan in de waterbehandelingsketen.

Om het volledige rapport te ontvangen, neemt u contact op met FCA (carine.vanhove@fca.be) of VLAKWA (cb@vlakwa.be).