Send by email

Als een rijk en kennisintensief land kan Nederland een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en exporteren van schone technologie-oplossingen. Clean Tech Delta neemt hier het voortouw in. Wij zijn een vereniging van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Samen werken wij aan cleantech projecten in de regio Rotterdam-Delft-Drechtsteden.

Cleantech staat voor schone en duurzame technologieën op het gebied van water, mobiliteit, energie, lucht- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van grondstoffen  en voeding. Als 'triple helix organisatie' realiseert Clean Tech Delta samenwerkingen om nieuwe business op te zetten en investeringen aan te trekken. Cleantech projecten krijgen de ruimte in een regio waar energie, water, logistiek, bouw en gebiedsontwikkeling van oudsher bepalend zijn geweest. Partners werken samen om innovatieve technologieën  te testen, op te schalen en internationaal te verkopen. Noodzakelijke ingrediënten als de technologie, de eerste klanten en de financieringsmogelijkheden zijn aanwezig om tot concrete business cases te komen.

Clean Tech Delta ondersteunt haar leden met:

Netwerkvorming & matchmaking

Binnen ons netwerk weten onze leden de juiste mensen te vinden. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten  en verstrekken  relevante informatie. Innovaties vinden vaak in ketens plaats en de eerste betalende klant is een belangrijke mijlpaal. Co creatie met potentiële klanten vergroot de kans op commercieel succes.

Businesscase development, kapitaal & kennis

Samen werken wij aan de uitvoering van projecten. Clean Tech Delta faciliteert het proces van idee tot en met businesscase door de juiste partijen in de keten te verbinden.  Hierbij hoort ook het aanbrengen van focus met de leden en de initiële screening van projecten. Tevens de beschikbaarheid van financiering  en kennis door onze samenwerking met ICOS Capital.

Projectorganisatie

Een klein en slagvaardig bureau zorgt voor de selectie en initiatie van de projecten. De leden pakken daarna  de projectrealisatie op. Een professionele realisatie van een project is van groot belang voor Clean Tech Delta waardoor direct cleantech business in de regio versterkt wordt.

Lidmaatschap

De partnerbijdrage van Clean Tech Delta kent 3 niveaus, samenhangend met de ontwikkeling en daarmee de draagkracht van uw organisatie.  U krijgt toegang tot alle bijeenkomsten  en de informatievoorziening en kunt projecten inbrengen  ter screening of ontwikkeling. Tevens bestaat de mogelijkheid om bestuurlijk  dan wel adviserend  de betrokkenheid van en bij Clean Tech Delta voor uw organisatie te vergroten.

Contact

Bent u actief in en betrokken bij de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden en bent u benieuwd naar wat Clean Tech Delta voor uw organisatie kan betekenen?  Neem dan contact met ons op.

Rotterdam  Science Tower kamer 10.11 - Marconistraat 16 - 3029  AK Rotterdam
E: info@cleantechdelta.com  - W: www.cleantechdelta.nl – T: +31 (0) 10 820  88 29

 

Fred van Beuningen
Executive Director
Clean Tech Delta