Send by email

Cleantech-innovaties in olie en gas

De olie- en gassector kende de afgelopen tien jaar een sterkte technologische groei. Vanwege de voortschrijdende uitputting van conventionele oliereserves moeten olie- en gasbedrijven nu efficiëntere, milieuvriendelijkere en goedkopere winningstechnologieën ontwikkelen om concurrentieel te blijven. Met name in de upstream olie- en gastechnologie hebben investeerders en bedrijven aanzienlijke bedragen aan durfkapitaal geïnvesteerd in gebieden zoals oliebrontechnologie, booroptimalisatie en ‘enhanced oil recovery’ (EOR). Actieve olie- en gasinvesteerders van bedrijven, zoals Chevron Technology Ventures, Statoil Technology Invest, ConocoPhillips en vele anderen, hebben geïnvesteerd in een aantal jonge technologieën om hun strategische doelstellingen te kunnen behalen. Investeringsgegevens van i3 Platform van de Cleantech Group toont een sterke trend wat betreft olie- en gasinnovatie.

Total Energy Ventures, de investeringsarm van het Franse olie- en gasbedrijf Total, bracht in het tweede kwartaal van 2014 een groeikapitaalinvestering van 2,7 miljoen dollar naar Openfield Technology om de R&D-activiteiten voor ‘micro sensing systems’ voor de olie- en gasindustrie te versnellen. Daarnaast investeren grote olie- en gasbedrijven niet alleen, ze werken ook samen met technologiebedrijven om hun producten samen te ontwikkelen. Royal Dutch Shell heeft in het derde kwartaal van 2014 een ‘permanent distributed acoustic sensing in-well production flow monitoring system’ van OptaSense geïnstalleerd in het kader van de productontwikkelingsovereenkomst tussen de bedrijven.

 
 

‘Digital oilfield’ is een opkomend thema dat de aandacht van bedrijven trekt. De categorie digital oilfield bouwt voort op het Big Data-concept en omvat technologieën, diensten en aanverwante zakelijke modellen die zich richten op zowel de middelen als de processen voor data- en informatiemanagement in upstream olie- en gasactiviteiten. De parameters binnen het digital oilfield omvatten drie hoofdcategorieën – instrumentatie & ‘field capture’, data-integratie & -analyse, en netwerken & communicatie – die allemaal uiteindelijk gericht zijn op het leveren van realtime data-analyse, waardoor de productieprestaties geoptimaliseerd worden. We zien de afgelopen drie jaar een sterke toename in risico-investeringen in digital oilfield, vooral omdat technologieën op basis van software kapitaalefficiënt zijn, snel geschaald kunnen worden, en goed aansluiten op de traditionele financieringsstructuur voor risicokapitaal.