Send by email

Wat is het totaalbedrag aan investeringen van risicokapitaal in West-Europese cleantech technologieën? Deze vraag maakt deel uit van het kernthema van de Pitch & Debate Lounge, die door FCA in Track 5 van de BSDS 2015-top in Brussel werd georganiseerd. Dankzij onze partner Cleantech Group kunnen we u een overzicht bieden.

Tijdens de eerste helft van 2015 werd door cleantech in de West-Europese landen voor $466.9 miljoen aan venture-investeringen gedaan, verspreid over 52 transacties. Hoewel dit een relatief gestaag investeringsbedrag is, werd het over een historisch gezien laag aantal investeringstransacties bereikt, wat bewijst dat ‘later stage’-bedrijven met heel wat meer succes fondsen werven

Als we wat dieper ingaan op de cijfers zien we dat slechts 20 van deze investeringen gedaan werden in startups en ‘Series A’-bedrijven, terwijl de overige transacties, en daarmee het merendeel van het investeringsbedrag, naar ‘Series B’ en groeibedrijven zijn gegaan. Dat geeft aan dat cleantech meer weloverwogen is gaan handelen en dus minder zin heeft in riskante investeringen.

Tot dusver waren de 3 grootste transacties van het jaar:

  • Sigfox, een in Frankrijk gevestigde ontwikkelaar van IoT-technologie, die apparaten draadloos op het netwerk aansluit. Dankzij deze technologie kan het globale energieverbruik van de aangesloten apparaten worden verminderd. In februari 2015 kondigde het aan $115 miljoen te hebben verworven.
  • Greenbiologics, een in het VK gevestigde ontwikkelaar van een microbiële, fermentatie- en procestechnologie, die het beschikbare afval en de bijproducten uit de landbouw verwerkt tot waardevolle chemicaliën en brandstoffen. Zij kondigden in januari aan $42 miljoen te hebben verworven.
  • Aledia, een in Frankrijk gevestigde ontwikkelaar van innovatieve licht-emitterende diodes (leds) gebaseerd op een unieke 3D-architectuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van microwire uit galliumnitride (GaN)-op-silicium. Zij kondigden in juni 2015 een investering van $32 miljoen aan afkomstig van IKEA Greentech.

Hoewel het dus goed nieuws is dat topbedrijven het nodige geld kunnen aantrekken om zich wereldwijd uit te breiden, is het ook belangrijk op te merken dat de vermindering aan investeringen zich vooral in Europa sterk doet voelen. In de periode 2010-2013 vertegenwoordigde West-Europa 12,5% van de wereldwijde venture-investeringen van Cleantech. Van 2014 tot en met de eerste helft van 2015 vertegenwoordigde het echter slechts 7,5%: een duidelijk teken dat West-Europa achterloopt op zijn vorige positie wat betreft de financiering van nieuwe cleantechbedrijven en vooral die bedrijven die zich in een vroeg stadium bevinden.

Binnen de belangrijkste Europese sectoren ontvingen energie-efficiëntie (14%), transport (12%) en zonne-energie (10%) de laatste 3 jaar het grootste aandeel van de financiering. Ook wereldwijd zijn deze 3 de meest populaire sectoren voor investeerders.

Voor meer inzichten in cleantechbedrijven en -investeerders en in de transacties die wereldwijd worden gesloten, kunt u terecht op i3 Connect.