Send by email

Meer dan 2000 jaar geleden wist Confucius al “Een beeld zegt meer dan duizend woorden”. Een enkel beeld kan in een fractie van een seconde meer informatie overbrengen dan tientallen pagina’s tekst. Zo ook voor medische beelden - beelden van ons lichaam, onze organen of onze cellen. Een ervaren onderzoeker of arts interpreteert deze beelden in een oogopslag en geeft betekenis aan het beeld.  De kwaliteit en uitkomst van deze interpretatie is enerzijds afhankelijk van de ervaring van de deskundige maar ook van de informatie die uit zo’n beeld kan geëxtraheerd worden.

De missie van DCILABS is om op objectieve en kwantitatieve wijze beeldinformatie te halen uit microscopische en/of medische beelden door middel van digitale beeldverwerking. Deze objectieve beeldmetingen zijn belangrijke hulpmiddelen voor de arts en/of onderzoeker bij de beeldinterpretatie en onontbeerlijk voor de analyse van grote of zeer complexe datasets. DCILABS past deze beeldverwerkingstechnologie toe door high-end, gepersonaliseerde beeldverwerkingssoftwarepakketten te ontwikkelen die door de farmaceutische industrie en onderzoeksinstellingen gebruikt worden. Zo zitten er in de DCILABS portfolio softwarepakketten die gebruikt worden voor kankeronderzoek, onderzoek naar de ziekte van Alzheimer of pijnonderzoek.  De beeldverwerkingsalgoritmes worden ook gebruikt in hardware platformen om bijv. de topologie van onderhuidse tumoren te meten.

Grootschalige verzameling van medische beelden en ‘Big Data’ beeldanalyse is vandaag een realiteit geworden dankzij de laatste ontwikkelingen in de wereld van optische sensoren en slimme elektronische systemen.  De nieuwste generatie medische technologieën en smartphones laat toe om op een draagbare en betaalbare manier beelden te verzamelen dicht bij het individu.  Deze vorm van mobiele gezondheidsmonitoring, ook wel “mobile health” genoemd, laat toe om gegevens te verzamelen van grote bevolkingsgroepen in dagdagelijkse omstandigheden zonder verplaatsing naar een ziekenhuis. Dergelijke metingen zijn bijv. ook mogelijk in minder ontwikkelde gebieden met beperkte toegang tot gezondheidscentra. De verzamelde data kunnen opgeslagen en verwerkt worden in gespecialiseerde servers of in de cloud. Vandaag reeds worden wereldwijd diensten ontwikkeld die toelaten dat medische informatie op een beveiligde manier gedeeld worden voor diagnose of onderzoek. VITO, partner van DCILABS in een aantal projecten, maakt gebruikt van deze ontwikkelingen om wereldwijd onderzoek te verrichten rond de retina of het netvlies.

De retina is een laag met lichtgevoelige cellen achter in het oog die ons toelaat om te zien. De doorbloeding van het netvlies wordt verzekerd door heel kleine bloedvaatjes. Met behulp van zogenaamde retina camera’s kunnen op een niet-invasieve manier beelden gemaakt worden van deze bloedvaatjes. Het retinale bloedvatenpatroon vertoont sterke gelijkenissen met het centrale bloedvatenstelsel en dat van de hersenen.  Veranderingen in dikte en patroon van die bloedvaatjes worden beschouwd als vroege indicatoren van de ontwikkeling of progressie van ziektes.  Risico op hoge bloeddruk, een belangrijke factor in het ontstaan van ziektes van hart- en bloedvaten, kan opgespoord worden met behulp van beeldanalyse van de retina. Daarnaast kan dergelijke beeldanalyse gebruikt worden bij monitoring van diabetes en bij de opvolging van de ziekte van Alzheimer.

Samen met DCILABS ontwikkelt VITO software voor een snelle en geautomatiseerde analyse van het patroon van bloedvaten in de retina. De eerste versies laten toe om de kwaliteit van grote hoeveelheden foto’s snel in te schatten en op een semi-automatische manier lengte, breedte en het vertakkingspatroon te analyseren. Er wordt ook gewerkt aan een oplossing om beelden die opgenomen zijn op verschillende tijdspunten heel nauwkeurig met elkaar te vergelijken. De bedoeling is om kleine afwijkingen te identificeren zodat de ontwikkeling van een ziekte in een vroeg stadium gedetecteerd kan worden. Op dit moment worden een aantal internationale pilootexperimenten uitgevoerd om dit concept te testen. Zo doet VITO in het kader van het EndoAfrica project onderzoek naar risicofactoren voor cardiovasculaire ziektes in Sub-Saharisch Afrika. Hiervoor zullen retinafoto’s verzameld en geanalyseerd worden in bevolkingsstudies in Zuid-Afrika en Kenia.

Tot slot wordt er gewerkt aan de integratie van een draagbare retina camera in een dataportaal dat beelden kan ontvangen, analyseren en informatie (zoals bijv. een gezondheidsscore) terugsturen.  Een dergelijke draagbare camera kan bijv. een smartphone zijn die eenvoudig toelaat om grote hoeveelheden beelden van waar ook ter wereld te verzamelen. Deze “Big Data” worden dan geanalyseerd via gespecialiseerde software binnen dat portaal of via virtuele dataservers.  Installatie en aanpassingen van de software gebeuren centraal en updates kunnen via het internet worden doorgestuurd. De ontwikkeling van een retina meetplatform past volledig in een strategie van preventieve gezondheidsmonitoring die mobiele meettoestellen inpast in de nieuwste ontwikkelingen binnen de telecommunicatie.

Veranderingen in dikte en patroon van het retinale bloedvatenstelsel gelden als vroege indicatoren  van ontwikkeling en progressie van ziektes.  De mogelijkheden van ‘mobile health’ lijken onbegrensd.

 

 

Patrick De Boever

Project manager Sustainable Health

VITO

patrick.deboever@vito.be

 

Babs Weyn

Founder

DCILABS

barbara.weyn@dcilabs.com

 

Website: http://www.dcilabs.com/