Send by email

Thema’s met industriële en maatschappelijke waarde, een mix van high-level sprekers, bedrijven, wetenschappers en technologieaanbieders, warmtenetten, een nieuwe rol voor diepe geothermie in Vlaanderen, en de valorisatie van CO2 als afval naar een vermarktbare grondstof. Ziehier maar enkele van de ingrediënten van de i-SUP2016 editie!

Dit jaar houden we onze 5de editie van i-SUP, die zal focussen op duurzame productiemethoden met betrekking tot energie-, chemie- en materialenbeheer.

Omdat we uit zijn op een heel gerichte beleving voor de deelnemers omtrent de aangereikte onderwerpen, is deze editie van i-SUP voor het eerst enkel op uitnodiging: zo zorgen we samen voor een unieke mix van high-level sprekers, bedrijven, wetenschappers en technologieaanbieders

Aan de hand van duidelijke criteria op het vlak van industriële en maatschappelijke waarde, viel onze keuze voor de thema’s van de conferentie opnieuw op energie, chemie en materialen, maar vooral de interactie tussen deze gebieden zal de komende decennia zorgen voor aanzienlijke opportuniteiten. Duurzame energie gaat betaalbaarder en beschikbaarder worden, en de opslag in de vorm van materialen en met behulp van chemische processen is dan een relevante nood.  We zullen nieuwe materialen en processen aan belang zien winnen die voordien niet denkbaar waren. We completeren de mix verder met warmtenetten en een nieuwe rol voor geothermische energie, waarbij ik graag vermeld dat VITO op dit ogenblik met succes pioniert in deze duurzame energiebron van eigen bodem.

Een thema dat ons zorgen baart is CO2-concentratie in de lucht. Op deze i-SUP conferentie zetten we deze zorg om in een opportuniteit.

Het klopt immers dat we nog decennia lang fossiele grondstoffen gaan gebruiken, met koolstofemissies tot gevolg. We zochten en vonden methodes om dit tij te keren met de zogenaamde carbon loop. Want koolstof kan je ook bekijken als een zeer interessante grondstof, en de technologieën evolueerden ondertussen vanuit labo-omgeving naar economisch leefbare concepten. Naast het al eerder bekende Carbon Capture and Storage (CCS), kunnen we ondertussen immers spreken van Carbon Capture and Utilization (CCU), en de infrastructuur om beide te integreren. Met de juiste bio- en bio-elektrochemische processen kunnen we CO2 immers omzetten naar nuttige en hoogwaardige chemicaliën. Er resten nog heel wat uitdagingen en barrières. Maar de weg is ingeslagen en VITO nodigt op i-SUP internationale partners uit om hier mee de schouders onder te zetten. Geïnteresseerd om een actieve bijdrage te leveren? Vraag via deze weg aan de respectievelijke thematrekker van onze i-SUP conferentie uw uitnodiging. Ik hoop u in oktober te mogen ontmoeten.


Dirk Fransaer

Gedelegeerd Bestuurder
VITO nv