Send by email

Parallel aan wat vandaag de dag als “precisielandbouw” mainstream wordt, staat DEME aan het voorfront van de “Precisiebodemsanering”. Met op ICT gebaseerde, ultramoderne onderzoekstechnologieën (bv. drones, e-noses, etc.) modelleert en helpt DEME bij het voorspellen van de kosten voor potentiële landwinnings- en bodemsaneringsprojecten. Kom meer te weten op het EU Cleantech Forum in Antwerpen!

Gezien de zeer geïndustrialiseerde status van West-Europa binnen een dichtbevolkte regio staat er veel druk op de hoge levensstandaard, het milieu, de openbare ruimte, etc. Met op ICT gebaseerde, ultramoderne onderzoekstechnologieën (bv. drones, e-noses, etc.) modelleert en helpt DEME bij het voorspellen van de kosten voor potentiële landwinnings- en bodemsaneringsprojecten. Parallel aan wat vandaag de dag als “precisielandbouw” mainstream wordt, staat DEME aan het voorfront van de “Precisiebodemsanering”.

Als zodanig spelen de innovaties van DEME een onmisbare rol in een zeer geïndustrialiseerde regio waar we meer willen doen met minder: het slim, op ICT gebaseerd en evidence-based modelleren van bodemsanering en landwinning in een geïndustrialiseerde context is een voorwaarde sine qua non binnen een zeer dichtbevolkte regio.

Het EU Cleantech Forum 2018 vindt plaats in het hart van de belangrijkste chemiecluster in Europa: 10 van de 15 grootste (petro)chemische bedrijven hebben een fabriek – of zelfs hun hoofdvestiging – in Antwerpen! De bevolking is gewend aan een hoge levensstandaard en stelt regelmatig vragen over de houdbaarheid van deze situatie. Desondanks is men zich ervan bewust dat er oplossingen moeten worden gevonden voor uiteindelijke problemen die kunnen ontstaan.

Meer doen met minder km² vereist een voorzichtig en duurzaam beleid voor bodemgebruik en landwinning. In plaats van te doen aan ‘end-of-pipe’-denken ontwikkelt DEME proactief op ICT gebaseerde en evidence-based modellen om de uiteindelijke druk op de lucht, bodem en water te voorspellen en de ROI te berekenen voor wat er nodig is om te voorkomen of te saneren”, vertelt Dirk Poppe, algemeen directeur van DEME Environmental Contractors (DEC).

Kom op het EU Cleantech Forum in Antwerpen meer te weten over de wereld van e-noses, ultramoderne onderzoekstechnologieën m.b.v. drones, big data mining om voorspellende en statusbewakingsinformatie af te leiden, precisiesanering, etc.

DEME gaat de vervuilde locatie Petroleum Zuid herontwikkelen

CONTACT


Sven Mollet
General Manager Export
DEC
Haven 1025, Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht (Belgium)
T: +32 250 52 11