Send by email

DESOTEC ACTIVATED CARBON is een internationale ontwikkelaar, fabrikant en leverancier van zuiveringsoplossingen, die voornamelijk gebaseerd zijn op actieve kooltechnologie. De totaaloplossingen omvatten de levering van een brede waaier aan mobiele adsorptiesystemen, het ontwerp, de constructie en de inwerkingstelling van op maat gemaakte vaste systemen en de recyclage van gebruikte actieve kool. De AIRCON® mobiele adsorptiesystemen werden ontworpen om gassen te zuiveren met het gamma AIRPEL®-producten, terwijl de MOBICON®-systemen gebruikt worden om vloeistoffen te zuiveren met het gamma ORGANOSORB®-producten.

Actieve koolzuivering werkt voornamelijk op basis van een fenomeen dat adsorptie wordt genoemd, waarbij moleculen van een vloeistof of gas worden vastgehouden door ofwel een uitwendige of inwendige oppervlakte van een vaste stof. Dit fenomeen vertoont overeenkomsten met ijzeren vullingen die worden vastgehouden door een magneet. Actieve kool heeft een zeer groot inwendig oppervlak (tot 1500 m²/g) en is daardoor uiterst geschikt voor adsorptie.

Soorten en vormen van actieve kool

De producten en diensten van DESOTEC ACTIVATED CARBON worden gebruikt voor een brede waaier aan toepassingen, zoals het verwijderen van VOC en geuremissies uit de lucht, het verwijderen van kwik en dioxine uit rookgas, grondwatersanering, het verwijderen van COD uit afvalwater, het ontkleuren en zuiveren van chemicaliën en voedselingrediënten, het zuiveren van drinkwater, enz.

Twee verschillende manieren om de adsorptiecapaciteit te herstellen

Actieve kool heeft slechts een beperkte levenscyclus en zodra het product verzadigd is of het doel van de behandeling op het terrein van de klant werd bereikt, wordt het een ‘gebruikt product’ genoemd. Er bestaan verschillende processen om de adsorptiecapaciteit van gebruikte actieve kool te herstellen, zoals

  • Reactivering
  • Regeneratie

Het reactiveringsproces verschilt heel wat van een in situ regeneratie.

Reactivering wordt omschreven als “een proces dat de gebruikte actieve kool terugbrengt naar een aanvaardbaar activiteitsniveau nodig voor de toepassing waarin het wordt gebruikt”. Tijdens het reactiveringsproces wordt de gebruikte actieve kool onder gecontroleerde omstandigheden, waaronder temperatuurprofiel, gassamenstelling en retentietijd, verhit in reactiveringsovens tot temperaturen van 950 °C. Tijdens dit proces worden de geadsorbeerde organische materialen door de hitte volledig vernietigd. Vervolgens worden de rookgassen die door de oven worden uitgestoten gezuiverd, zodat ze voldoen aan de plaatselijke emissiebeperkingen.

Bij sommige toepassingen wordt de gebruikte actieve kool in situ geregenereerd door

  • Temperatuurwissel (stoom, hete lucht,...)
  • Drukwissel (vacuüm, ...)
  • pH-verschuiving

Een regeneratieproces verwijdert de ongewenste bestanddelen slechts gedeeltelijk en herstelt de adsorptiecapaciteit van de actieve kool niet volledig.

Actieve kool in farmaceutische fabrieken

Om de VOC-emissies van farmaceutische fabrieken te reguleren, kan een terugwinningsinstallatie voor solventen worden gebruikt. Tijdens dit proces wordt de lucht in het algemeen door drie actieve koollagen geblazen om onzuiverheden te verwijderen.  Deze koollagen worden vervolgens in situ geregenereerd met stoom.  Hoe meer van deze adsorptie-/desorptiecycli worden doorlopen, hoe minder efficiënt het adsorptieproces wordt, omwille van een opeenhoping van hoogkokende materialen of een toenemende drukval, die meestal wordt veroorzaakt door de thermische druk op de kooldeeltjes door herhaald verhitten en afkoelen.

Nog een andere dienstverlening van DESOTEC Activated Carbon is het legen van terugwinningsfilters voor solvents met een vacuümvrachtwagen, waarbij de installatie visueel wordt gecontroleerd en de filters worden gevuld door er kool in te blazen in de vorm van een kool-watersuspensie.  De actieve kool wordt vervolgens in de filter gestabiliseerd en in situ gedroogd met stoom, waarna hij opnieuw in gebruik kan worden genomen. De gebruikte actieve kool wordt naar een reactiveringsinstallatie van DESOTEC getransporteerd om er te worden gerecycleerd door thermische reactivering.

Jeroen Callewaert, sales director bij DESOTEC

Tel. +32 51 246 057 - info@desotec.comwww.desotec.com/nl