Send by email

De Neef Chemical processing (DNCP) is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het recycleren/regenereren van solventen, voornamelijk door middel van destillatie. Hun klanten hebben toegang tot hun batch- en continu-destillatiekolommen om er hun vloeibare chemicaliën te verwerken.

DNCP ontvangt afvalstromen van verschillende bronnen en zuivert die mengsels tot solventen van de gewenste kwaliteit. Hierbij kan het gaan om een ‘toll destillatie’ of ze kunnen de gebruikte solventen inkopen, opnieuw verwerken en doorverkopen aan andere gebruikers. DNCP biedt daardoor regelmatig de meest voorkomende geregenereerde solventen te koop aan.

De installaties staan ook ter beschikking om off-spec vloeibare chemicaliën te verwerken en ze terug te brengen tot de gewenste specificatie of om onbehandelde tussenproducten/solventen te zuiveren.

DNCP beschouwt recyclage enkel als een volledig succes wanneer het herwonnen product opnieuw gebruikt kan worden voor hetzelfde doel als waarvoor het oorspronkelijk bestemd was, of als het op de markt kan worden verkocht als product van de hoogste kwaliteit. Enkel dan kan er volledig sprake zijn van duurzaamheid, zuinig omspringen met grondmateriaal, een kleinere CO2-voetafdruk en naleving van de meest recente wetgeving (Reach, kringloopmodel, minder afval, enz.).

De Neef Chemical Processing is een expert op het gebied van heel wat technologieën en processen:

  • azeotrope destillatie
  • enkelfasige rectificatie
  • multifasige rectificatie
  • drukwisseldestillatie
  • scheiding door adsorptie
  • extractie
  • verfijnde filtratie
  • dunne filmverdamping

In de laboratoria van onze pilootfabriek onderzoekt de R&D-afdeling momenteel het gebruik van innovatieve membraantechnologie en korteafstanddestillatie voor de zuivering en recyclage van solventen.

Voor een volledige samenvatting van goederen per locatie en een lijst van herwonnen solventen kunt u terecht op www.dncp.be.

DNCP is een belangrijke partner van Janssen Pharmaceutica op het gebied van de herwinning van solventen.

Paul Kriekemans, algemeen directeur bij DNCP: “In overeenstemming met de huidige trends en wetgeving mogen solventen enkel worden gebruikt als ze gerecycleerd en, indien dat technisch mogelijk is, gezuiverd voor hergebruik zijn. Zolang de industrie van solventen blijft gebruikmaken, zal de (externe) zuivering een steeds belangrijkere schakel in de waardeketen van de chemische en farmaceutische industrie worden.”