Send by email

Bij het lanceren van cleantech in China zijn de juiste partners en een duwtje in de rug heel welkom. Dat was alleszins het geval wanneer The Sniffers de eerste voet aan wal zette in China. Dankzij TopOasis kon The Sniffers op korte termijn een versnelling hoger schakelen.

Susan Wang, Chief Representative van TopOasis, werkte bijna acht jaar lang voor het Chinese Ministerie van Milieubescherming (MEP) voordat zij TopOasis Environmental Technology Co., Ltd. oprichtte. Bij MEP was ze verantwoordelijk voor het bevorderen van de samenwerking tussen China en EU-landen. Daarbij nam ze contact op met VITO, en samen met MEP- en VITO-collega’s werden twee door de EU gefinancierde projecten aangevraagd: AirINFORM (EU – China Environmental Governance Programme) en METALert (EU-China Environmental Sustainability Programme). Deze programma’s maken gebruik van de kennis en ervaring van VITO op het gebied van milieumodellering.

Het is duidelijk dat China met zeer ernstige milieu-uitdagingen te kampen heeft en dat de Chinese regering extra aandacht besteedt aan het milieu. De nieuwe, herziene Law of Environment Protection is per 1 januari 2015 in werking getreden. De Chinese regering gaat biljoenen investeren om het in september 2013 gepubliceerde Action Plan on Air Pollution Control te implementeren. Het Action Plan on Water Pollution en het Action Plan on Soil Pollution worden binnenkort gepubliceerd; de implementatie hiervan zal grote kansen voor cleantech met zich meebrengen.

Met dit enorme marktpotentieel en de behoefte aan volwassen milieutechnologieën voor zowel de Chinese regering als de industrie, meent TopOasis dat er op de Chinese markt voldoende ruimte is voor cleantech uit Vlaanderen. Dit wordt aangetoond door de samenwerking tussen TopOasis en The Sniffers. De samenwerkingsovereenkomst tussen TopOasis en The Sniffers is in mei 2014 ondertekend. Een eerste project is al in september 2014 geïmplementeerd, en er is samen met ACEE (de beleidsondersteuningsdienst van MEP betreffende de beheersing van VOC’s) een eerste seminar georganiseerd.

 

Susan Wang: “Na onze introductie door VITO en FCA, voeren TopOasis en The Sniffers nog steeds gesprekken over vluchtige emissieprojecten met potentiële klanten. We maken vooruitgang op basis van ons wederzijds vertrouwen en begrip. We werken er nu aan om onze samenwerking flexibeler te maken zodat aan de eisen van Chinese klanten kan worden voldaan en de samenwerking beide partijen nog meer voordeel oplevert. Het is niet eenvoudig om een markt te ontwikkelen in een land met een volledig andere cultuur, taal, markt, politiek en vooral een ander leeftempo. Soms denk ik zelfs dat we langs elkaar heen praten. Europese bedrijven zijn conservatiever dan Amerikaanse bedrijven. Als beide partijen echter doorzetten en hetzelfde doel voor ogen houden, kunnen we alle problemen oplossen en een win-winsituatie realiseren. TopOasis en ikzelf zijn bereid om alle steun te bieden bij het zoeken van toenadering tot de Chinese markt.”