Send by email

Dymowave, onderdeel van de Dymogroup uit Olen, is sedert 2 jaar actief als producent en distributeur van  droog- en verhittingssystemen. De technologieën die hierin toegepast worden, maken gebruik van radiofrequente energie (RF; 27,12 MHz) voor droogprocessen en van microgolfenergie (MW; 2,45 GHz) voor het in buis verhitten van verpompbare producten.

Vandaag vindt men in bijna elk huishouden een microgolfoven terug. Ook in de industrie is de intrede van continue MW en RF installaties aan een opmars begonnen. Dit hoeft niet te verwonderen wanneer men naar de eigenschappen van deze technologieën en de hieraan gekoppelde voordelen kijkt. Door producten bloot te stellen aan hoogfrequente elektrische velden, beginnen aanwezige polaire moleculen (voornamelijk water) en ionen zich zodanig snel te reoriënteren, dat de hierbij ontstane wrijvingswarmte resulteert in een snelle temperatuurstijging doorheen het volume van het product. Dit fenomeen wordt volumetrische opwarming (VH) genoemd. Dit is een fundamenteel verschil met de traditionele oppervlakte convectie- en conductieverhitting waarbij vaak gebruik gemaakt wordt van gas en/of stoom. 

Aan dit VH-proces zijn unieke voordelen verbonden:

  • Procesmatig kunnen MW en RF systemen perfect ‘on-demand’ geactiveerd worden. Lange opstart- en shutdown tijden worden geëlimineerd doordat de machines, net als een gloeilamp, elektrisch worden aan- of uitgeschakeld en omdat inerte (thermische) onderdelen ontbreken. Het specifieke design laat bovendien een eenvoudige, modulaire opbouw toe, waardoor het vermogen perfect kan worden afgestemd op de vereiste capaciteit van de cliënt. 

Figuur 1: Modulair opgebouwde microgolfsystemen voor hittebehandeling van fluïda.

  • Elektriciteit als energiebron biedt het voordeel  dat er in-situ geen verbrandingsgassen vrijkomen en een volledig groen proces een optie is. Hierdoor mag deze technologie terecht een schone technologie genoemd worden. Deze beide technologieën kunnen bovendien zeer compact ingebouwd worden, wat resulteert in een beperkt grondoppervlaktegebruik.
  • Doordat de energie voor het drogen of het verhitten elektromagnetisch van aard is, reageren deze systemen bijzonder snel op omgevingsverstoringen of op veranderingen van opgelegde parameters. Zo zijn MW-pasteurs bijzonder snel (s) en accuraat (±0,5°C) in het bereiken van een gewenste temperatuur en reageren ze bijzonder snel in het geval van wijzigende debieten, drukken of opgelegde temperaturen. Het spreekt voor zich dat een snelle procesregeling resulteert in minder productafval. Een andere reden waarom er bij VH processing minder afval ontstaat, is door het ontbreken van (te) warme wandoppervlakken waartegen gemakkelijk fouling optreedt. Een extra voordeel is bovendien dat een MW-pasteurisatielijn minder frequent en sneller gereinigd kan worden, wat minder (belast) afvalwater tot gevolg heeft.

Figuur 2: Voordelen van volumetrisch opwarmen over verschillende domeinen.

  • Wat RF-drogers uniek maakt, is de uiterst efficiënte energie-overdracht. Aangezien de onttrokken RF-energie evenredig is met de hoeveelheid vocht in het product, zullen droge materialen niet onnodig energie verbruiken en zullen vochtgradiënten snel uitgemiddeld worden. Bovendien kan met veel minder energie en op kortere tijd, veel verder gedroogd worden vergeleken met andere droogtechnieken. Een uniform en hoogkwalitatief gedroogd product is het resultaat.
  • Kwalitatieve voordelen die samenhangen met een MW-pasteurisatie/sterilisatie zijn ook talrijk. Verschillende producten kunnen bij gereduceerde temperaturen worden gepasteuriseerd, zonder verlies aan microbiële houdbaarheid, smaak, kleur of textuur. Een dergelijke reductie kan bovendien gepaard gaan met een aanzienlijke energiebesparing, daar er niet alleen minder verhit moet worden, maar ook minder gekoeld.  Doordat de verhittingsstap bovendien erg snel is, kan de koelstap sneller aanvangen, zodanig dat nutriënten (bv. vitamine C) grotendeels behouden blijven.

Recente toepassingen van de MW-technologie vindt men bij extracties van kostbare componenten (bv. essentiële oliën) uit kruiden of plantaardige reststromen, die nu veel efficiënter en met significant minder solventen kunnen worden uitgevoerd. RF-technologie ziet me toegepast in sterilisatieprocessen van granen.

Sedert Dymowave met de commercialisering van deze technologieën is begonnen, wordt ze door tal van bedrijven benaderd met de vraag hun huidig proces te evalueren en te optimaliseren. Deze bedrijven situeren zich o.a. in de voedingswereld, de farmaceutische wereld maar even goed in de chemische industrie.

 

Hans Gehéniau
Managing Director Dymowave
Tel:+32 (0)14 24 85 40
www.dymowave.be 
info@dymowave.be

 

Bedrijfsprofiel: