Send by email

Van 14 tot 16 mei 2018 organiseert VITO-FCA in het FMCCA naast de Zoo van Antwerpen het EU Cleantech Forum. Het is dé verzamelplaats van Europese Corporates, SMEs, Venture Funds, Investeerders, … rond cleantech. Samen met al minstens 40 bedrijven krijgt het programma vorm. What’s in it for you?

Het Forum is bedoeld zowel voor bedrijven die clean technologies aanbieden, als voor deze die duurzame technieken in hun proces of gebouw gebruiken. Ze krijgen er de kans in contact te komen met Europese Corporates, SMEs, Venture Funds, Investeerders, … rond cleantech. We stelden enkele vragen aan Dirk Fransaer, CEO van VITO, founding father van FCA die het initiatief voor het forum nam.


Voor wie is het EU Cleantech Forum bedoeld?

Dirk Fransaer – CEO VITO - Alle bedrijven die zelf clean technologies aanbieden of ze gebruiken in hun processen of infrastructuur. Op 14 juni organiseerde FCA samen met VITO, Stad Antwerpen, Port of Antwerp, Vlaamse overheid en Flanders Investment & Trade (FIT) een bijeenkomst voor de industrie. De CEOs van meer dan 40 bedrijven tekenden present en maakten kennis met het doel, de organiserende partners en de mogelijkheden voor actieve deelname. Ongeveer alle aanwezigen gingen in op de uitnodiging voor een individueel gesprek met FCA. Maar ook wie niet aanwezig was, kan met ons in dialoog gaan omtrent de specifieke topics die we in de kijker moeten zetten. Momenteel krijgen we van al heel wat bedrijven bevestiging van bereidheid tot co-creatie van het programma. En dat is goed. FCA wil in oktober van dit jaar al met een eerste blauwdruk van programma komen. In de rubriek “Bedrijven in de kijker” van deze Nieuwsbrief laat FCA enkele bedrijven aan het woord.

Welke programma-onderdelen zie je ontstaan?

Dirk Fransaer - Een internationaal forum in het hart van de belangrijkste Europees chemisch cluster zal zeker over chemie gaan. Binnen de pijler duurzame chemie zullen zowel biogebaseerde concepten als het intensifiëren van processen aan bod komen. Ook concepten van chemical leasing krijgen een plaats. We laten OLEON en DNCP aan het woord.

De transitie naar een nieuwe energiemix zal zowel gaan over de productie van hernieuwbare energie, als de korte en lange termijn opslag, de toegankelijkheid op afgelegen plaatsen, als verder doorgedreven digitale strategieën.

Op het vlak van materialen willen we niet ‘zomaar’ circulaire economie programmeren. Enerzijds komt circulaire economie an sich vandaag al in diverse fora ruim aan bod. Anderzijds staan we in Vlaanderen al veel verder dan waar de Europese Commissie op wil werken met haar incentives. Enkele Vlaamse bedrijven werken al decennia lang met het in roulatie houden van materialen zoals metalen. Niet enkel grote multinationals. Ook kmo’s zoals DERBIGUM. Het gaat niet enkel over zogezegd complexe materialen. Meer en meer beseft men ook dat water, waarschijnlijk ons meest cruciale maar relatief schaarste goed, best circulair wordt bekeken.

Bovenop al deze concepten ligt een slimme laag “Green IoT”, gaande van het meten van rechtstreekse cleantech parameters als lucht-, water- en, bodemgesteldheid, tot het efficiënter en groener maken van productieprocessen in traditionele sectoren. De case van ArcelorMittal, gebracht door Finindus, is daar een mooi voorbeeld van.

Hoe past dit Forum in het in 2017 georganiseerde G-STIC conferentie, ook een initiatief van VITO?

Dirk Fransaer - De G-STIC conferentie, die in oktober 2017 in Brussel haar eerste editie zal hebben, heeft als doelgroep de internationale policy makers: met welke geïntegreerde technologieën gaan we de Sustainable Development Goals zoals bepaald door de Verenigde Naties versneld bereiken? Uiteindelijk moeten ook daar slimme maar doortastende keuzes gemaakt worden op het vlak van geschikte technologische oplossingen. Het EU Cleantech Forum in 2018 is meer business driven. Volgende versies van de G-STIC conferentie zullen ook meer aansluiten bij deze bedrijfsmatige benadering.

Welke call to action heeft u voor de lezers

Indien ik als bedrijf duurzame technologieën, materialen, concepten, systemen, … op de internationale markt breng, zou ik contact nemen met FCA om de mogelijkheden voor profilering te bespreken. Want wie denkt dat hij de kelk van dit Forum in 2018 aan zich voorbij kan laten gaan, is er aan voor de moeite: het Forum strijkt éénmalig neer in Antwerpen. Het is nu of nooit!

Meer informatie en het voorbereiden voor een individuele afspraak met FCA

U kan zich voorbereiden op een bespreking met FCA door onderstaande informatie te bekijken:

Voor een afspraak contacteert u Carine Van Hove, Algemeen Directeur FCA, carine.vanhove@fca.be of telefonisch op het nummer  +32 493 514 272.

Dirk Fransaer
Dirk Fransaer

Gedelegeerd Bestuurder van VITO
Founding Father van FCA