Send by email

Hoe ‘digitaal’ wordt ons energiebestel van de toekomst? Welke rol kunnen we in Vlaanderen wegleggen voor geothermie en hoe kijkt Europa naar warmtenetten? Hoe organiseren we naast elektrische ook de thermische opslag? Een Track om vingers en duimen af te likken!

Energieflexibiliteit – de strijd om uw huiskamer …

Drongen Apple, Google, Tesla, telecom- en energiegiganten … uw huiskamer al binnen? Hoe wordt de strijd tussen hen beslecht en hoe zien onze huizen, gebouwen en steden er straks uit wanneer energieplatformen steeds meer digitaal aangestuurd worden? Ongetwijfeld gaan nieuwsoortige bedrijven en eco-systemen ontstaan. En welke oplossingen bestaan om een bestaand gebouw toch climate change proof te maken?  Kan jouw bedrijf een bijdrage leveren in deze boeiende revolutie? Mis dan zeker dit gedeelte van i-SUP niet en vraag uw uitnodiging hier.

i-SUP2016 TIP: combineer uw deelname aan de FCA/FIT Award uitreiking op zondag 16 oktober met dit onderdeel van het i-SUP programma “ENE Built Environment” op maandag 17 oktober! Vraag uw uitnodiging hier.

Geothermie en nieuwe thermische netwerken

Wist u dat we met het teveel her en der in Europa verspilde warmte onze huizen en kantoorgebouwen zouden kunnen verwarmen! Innovatieve verwarmings- en koelnetwerken voor wijken staan dan ook hoog op de onderzoeksagenda bij VITO en EnergyVille! Wil je weten of straks geothermie, innovatieve warmte- en koude netwerken  en thermische opslag ook echt ingang vinden in onze dagelijkse gang van zaken, dan kan u beter op deze sessie aanwezig zijn!

i-SUP2016 TIP: combineer uw deelname aan de FCA/FIT Award uitreiking op zondag 16 oktober met dit onderdeel van het i-SUP programma “ENE Geothermal Solutions & Heat Networks” op dinsdag 18 oktober! Vraag uw uitnodiging hier.

Electrische opslag

Batterijen om netten te optimaliseren evenals deze om surplus elektriciteit in onze huizen op te slaan, vinden meer en meer hun weg naar de markt. Gaan batterijen straks ook een vaste waarde vormen in ons elektriciteitsnet? Welk onderzoek is daarvoor nodig, hoe gaat de markt reageren en welk beleid staat nog in de weg?

i-SUP2016 TIP: combineer uw deelname aan de FCA/FIT Award uitreiking op zondag 16 oktober met dit onderdeel van het i-SUP programma “ENE Electrical Storage” op woensdag 19 oktober! Vraag uw uitnodiging hier.

    


i-SUP Track Chair
Guy Vekemans
Strategy Developer Smart Cities-Sustainable Energy
VITO NV/EnergyVille

 

 

Meer informatie over de ENERGIE TRACK vindt u HIER.