Send by email

Wikkelfolies, verpakkingsplastics voor voedingswaren, dranken, detergenten en elektrische kabels, … de kans is groot dat het basispolymeer van deze hoogwaardige plastics afkomstig is van de Polymers Plant van ExxonMobil te Meerhout. Al sinds 1977 produceert één van Europa’s grootste fabrieken voor polyethyleen  dit ‘witte goud’ in Meerhout.

Bij de productieprocessen van ExxonMobil in Meerhout kunnen beperkte hoeveelheden VOC’s (Volatile Organic Compounds, of vluchtige organische stoffen) ontsnappen. Bronnen zijn bijvoorbeeld: silo’s, het affakelsysteem, de opslagtanks, fugitieve emissies,…. De hier ontsnapte stoffen zijn niet toxisch voor de nabije omgeving. Wel dienen ze gecontroleerd te worden omdat ze kunnen  bijdragen tot smog en ozon in de lagere atmosfeer.

Zover laat ExxonMobil in Meerhout het niet komen. De plant spaart kosten noch moeite om zorgvuldig met energie, grondstoffen en milieu, en dus ook dit facet van luchtkwaliteit om te gaan. Zo slaagt ExxonMobil er in ver onder de vanuit haar milieuvergunning toegelaten emissielimieten te blijven. Hulp krijgt ExxonMobil daarbij van The Sniffers, die met het LDAR (Leak Detection & Repair) programma lekken monitort en meet.

Ook energie-efficiëntie!

Ook energie-efficiëntie krijgt alle aandacht bij ExxonMobil. Zo heeft ExxonMobil wereldwijd meer dan 100 warmtekracht- of Cogeneration units gebouwd. Dankzij het gecombineerd opwekken van stoom en stroom op de raffinaderij, kan een zeer hoog energierendement gehaald worden. Eén van die Cogeneration units staat in Antwerpen en is uniek doordat de restwarmte door een slimme koppeling op twee manieren wordt gevaloriseerd: voor het opwekken van stoom en voor het verhitten van aardolie. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de benodigde brandstof en een schoner productieproces. De brandstof van de Cogeneratie (aardgas) is namelijk zwavelvrij en brandt zeer efficiënt, met een lagere uitstoot van zwaveldioxiden en stikstofoxiden als gevolg. Zo produceert de Antwerpse cogeneration unit ruimschoots genoeg elektriciteit voor het verbruik van de raffinaderij en de twee polyethyleenfabrieken samen. De opgewekte elektriciteit wordt niet rechtstreeks aan de plants geleverd om niet afhankelijk te zijn van het al dan niet in bedrijf zijn van de eigen Cogeneration unit. Nadat de spanning en een transformator is opgevoerd tot het juiste voltage wordt de elektriciteit toegevoegd aan het externe stroomnetwerk. Tegelijkertijd neemt de raffinaderij de benodigde stroom af van datzelfde elektriciteitsbedrijf. De Cogeneration unit heeft een vermogen van 130 Megawatt, wat overeenkomt met de elektriciteitsbehoefte van 300.000 huishoudens of … bijna de stad Antwerpen!

(epiloog) ExxonMobil stelt in België ongeveer 2.300 mensen tewerk en een veelvoud aan onderaannemers, en is ruim vertegenwoordigd in de provincie Antwerpen, met naast de hierboven besproken raffinaderij in Antwerpen en de Polyethyleenfabriek in Meerhout nog enkele andere vestigingen: een polyethyleen plant in Antwerpen, en brandstofdepots in Antwerpen, Sclessin (Luik) en Doornik. Het ExxonMobil hoofdkantoor voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten, evenals het European Technology Center, is gevestigd in Machelen. Het hoofdkantoor van ExxonMobil Benelux is gevestigd vlak over de Nederlandse grens in Breda.

Pieter Cox, Environmental Coordinator at ExxonMobil: “De productieprocessen van de Meerhout Polymers Plant gaan – ondanks al onze milieu-inspanningen – gepaard met de uitstoot van een aantal stoffen waarvan de belangrijkste emissies de koolwaterstoffen of vluchtige organische stoffen (VOS) zijn. Door enkele investeringsprojecten hebben we de uitstoot van VOS emissies drastisch kunnen verlagen de afgelopen jaren. We hebben ondermeer een betere, extra afscheiding van het niet-gereageerde gas voorzien en alle compressoren zijn voorzien van speciale dichtingen die emissies naar atmosfeer vermijden. Daarnaast hebben we een doorgedreven Leak Detection and Repair programma (LDAR) uitgewerkt met The Sniffers waardoor we in 2014 onze laagste VOS emissies ooit hadden. Zo proberen we vandaag voor morgen te zorgen!