Send by email
Cleantech Group en zijn partners FCA en VITO zijn vereerd door de beslissing van BNP Paribas Fortis om als PLATINUM-sponsor deel te nemen aan het EU Cleantech Forum 2018 in Antwerpen op 14-16 mei. Dit is ook goed nieuws voor bedrijven die op zoek zijn naar een financiële partner om hen vooruit te helpen op de weg naar verantwoord ondernemen.
 
Over de hele wereld worden bankklanten steeds meer aangetrokken door duurzame financieringsinstrumenten en verantwoorde beleggingsinstrumenten. Deze groeiende belangstelling wordt gedeeld door zowel institutionele klanten die hun milieuwaarden liever niet opofferen voor meerwaarden als bedrijven die hun duurzaamheidsprojecten willen financieren. BNP Paribas Fortis begeleidt zijn klanten bij elke stap om in hun duurzame financierings- of beleggingsbehoeften te voorzien.
 
De duurzame financierings- en beleggingsoplossingen van BNP Paribas zijn gebaseerd op de degelijke basis van een solide en verantwoordelijke bank, die aandacht besteedt aan de uit haar bankactiviteiten voortvloeiende effecten over de hele wereld.
 
Het programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van BNP Paribas berust op 4 pijlers en 12 verbintenissen:
 
Bovendien verbindt BNP Paribas zich tot het ondersteunen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's - Sustainable Development Goals) die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Deze verbintenis, die volledig gelezen kan worden in het rapport “Financing Sustainability” van BNP Paribas, heeft betrekking op:
 • producten met een positieve impact op de maatschappij of het milieu
 • bescherming van de mensenrechten en de biosfeer
 • klimaatzorg
 • financiële inclusie
 • de naleving van strenge ethische normen
 • diversiteit en opleiding
Om zijn acties verder op te voeren, meet BNP Paribas zijn bijdrage aan de SDG's en ontwikkelt het financieringsbeleidslijnen, nieuwe producten en diensten om deze doelen te bereiken, meer bepaald door:
 • een aandeel van ten minste 15% van zijn bedrijfsleningen voor te behouden voor bedrijven die strikt bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's van de VN;
 • bij te dragen aan de internationale verbintenissen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° en onze financiering voor de sector van de hernieuwbare energie meer dan te verdubbelen: van 7,2 miljard euro in 2015 tot 15 miljard euro in 2020;
 • 100 miljoen euro te investeren in start-upbedrijven in energie-efficiëntie en cleantech tegen 2020;
 • een schaduwprijs voor koolstof te lanceren in kredietanalyse en toe te treden tot de Carbon Price Leadership Coalition;
 • de verdere integratie van een stringent ESG-risicobeheerkader, met toepassing van 8 MVO-beleidslijnen: voor landbouw, kolengestookte elektriciteitsopwekking, defensie, mijnbouw, kernenergie, palmolie, houtpulp en onconventionele olie en gas;
 • een nul netto-ontbossingsbeleid toe te passen via onze financieringsbeslissingen;
 • bij te dragen aan microfinanciering en sociaal zakendoen met vandaag meer dan USD 1 miljard geïnvesteerd en 250.000 begunstigden, en onze inzet te verhogen om tegen 2020 meer dan 350.000 mensen en hun gezinnen te steunen.
BNP Paribas verbindt zich ertoe om zijn duurzaamheidsbelofte na te komen. Overal in zijn assortiment biedt het oplossingen aan die afgestemd zijn op de verbintenissen van de bank en de veranderende behoeften van de klant.

BNP Paribas helpt zijn klanten bij het nastreven van de beste duurzaamheidspraktijken en de hoogste ethische normen, terwijl het betrokken is bij belangrijke internationale duurzame initiatieven:

BNP Paribas Key Partners for Sustainability
 

Meer weten over de bovenstaande onderwerpen en prestaties? Klik hier

Meer over BNP Paribas en duurzaamheid : 'Global Goals' - 'Ons Engagement