Send by email

GALLOO is een gekend recyclagebedrijf in België, Nederland en Frankrijk. Met het ReSolar project vat het de koe bij de horens om samen met andere relevante spelers oplossingen te bieden voor … afgedankte zonnepanelen! Welke systemen en structuren bestaan er voor het inzamelen en recycleren ervan? Zijn er kansen voor kringloopsluiting, en belooft deze nieuwe onderhoudssector nieuwe jobs?

Galloo, met hoofdzetel in Menen, groeide uit van een lokale schroothandel tot een van de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen in West-Europa.  In een eigen R&D-afdeling hebben ingenieurs een innovatief proces ontwikkeld om fabrieksschroot en afgedankte consumptiegoederen op een ecologische manier te recycleren. Dankzij deze vernieuwende technieken slaagt Galloo er in om niet alleen ferro- en non-ferrometalen te scheiden, maar valoriseert de groep ook kunststoffen, hout en rubberproducten. Jaarlijks produceert Galloo uit afgedankte producten tonnen secundaire grondstoffen bestemd voor de metaal- of kunststofindustrie en draagt zo bij tot een beter en schoner milieu.

Galloo recycleert op industriële schaal afgedankte consumptiegoederen zoals auto’s, wasmachines, tv’s en radio’s, en fabrieksschroot tot secundaire grondstoffen. Dat houdt in dat aangeleverd materiaal wordt verkleind en verdeeld in zuivere stromen, zodat het schroot klaar is voor de smelter, die er nieuwe producten mee kan maken.  Het hele proces start met drie installaties: de balenpers, de schaar en de shredder. Lichte producten uit een bepaalde soort metaal, zoals bijvoorbeeld blikjes, worden geperst terwijl zwaarder zuiver materiaal, zoals bv stalen balken, worden geknipt in de schaar.

Maar de belangrijkste installatie is de shredder of vermaler. Daarin verwerkt Galloo consumptiegoederen, zoals autowrakken en huishoudtoestellen. Die zijn qua samenstelling onzuiver. De shredder slaat de verschillende materialen los van elkaar. Dankzij hun focus op innovatie en een niet-aflatende zoektocht naar nog betere separatietechnieken, is Galloo koploper in de scheiding van ferro- en non-ferrometalen en kunststoffen uit geshredderd materiaal.  De diverse stromen vormen grondstoffen voor onder meer de staalnijverheid, de kunststofindustrie, de auto-industrie of worden gevaloriseerd in de cementindustrie of wegenbouw.

Een ander voorbeeld dat Galloo’s streven naar maximale valorisatie aantoont, is de betrokkenheid in het ReSolar project. ReSolar is een gezamenlijk initiatief van Galloo, Soltech, Ducatt, Umicore en NovoPolymers, en de onderzoeksinstellingen KU Leuven en Groep T. Verder zijn ook PV Vlaanderen en PV Cycle betrokken.

Frameless PV modules

ReSolar wil voor PV-panelen, zonnecollectoren en hun randapparatuur een gesloten materialenkringloop tot stand brengen. De nauwe samenwerking tussen de verschillende spelers in de waardeketen van zonne-­energiesystemen moet de nodige kennis opbouwen over de beschikbaarheid, recycleerbaarheid en toepasbaarheid van recyclaten. Die kennis moet toelaten om de inzameling, de product-­ en materiaalrecyclage en de productontwikkeling beter op elkaar af te stemmen. ReSolar bekijkt ook innovatieve business modellen die de onderlinge samenwerking kunnen verbeteren.

Het hele ReSolar-budget bedraagt 682.000 euro, waarvan 487.000 euro van het Milieu- en technologie InnovatiePlatform (MIP).

 

 

Luc  Waignein 
Chief R&D Officer
Galloo

 

Website: www.galloo.com