Send by email

Het i3 Platform van Cleantech Group geeft ons inzicht in de data van de industrie waaruit we trends in bepaalde sectoren kunnen herkennen. Geavanceerde coatings en chemicaliën zijn een belangrijke subsector binnen het totale cleantech ecosysteem. Het sluit mooi aan bij het onderwerp van deze nieuwsbrief over oppervlaktebehandeling.

De meeste bedrijven in de sector van geavanceerde coatings en chemicaliën zijn gericht op de incorporatie van bepaalde aspecten vanuit de nanotechnologie of andere doorbraaktechnologieën in producten die vaak al geruime tijd bestaan. Nieuwe formuleringen van chemicaliën en coatings hebben een ruim toepassingsgebied in diverse industrieën. Enkele voorbeelden: de dringende behoefte aan efficiëntere chemicaliën voor batterijen en de behandeling van windturbinebladen met een speciale coating om erosie tegen te gaan.

Het aantal investeringen van risicokapitaal in dit soort technologieën is de afgelopen tien jaar gestegen, hoewel we in 2014 een daling zagen van het totaal geïnvesteerde bedrag van ongeveer 50 procent ondanks het toenemend aantal wetenschappelijke vernieuwingen.

In 2015 zien we tot nu toe een stagnering van het investeringsvolume, maar het bedrag ligt wel reeds hoger dan de helft van het totaal geïnvesteerde bedrag in 2014. Beyond Suface Technologies een Zwitserse ontwikkelaar van duurzame textielbehandeling, en Cnano Technology, een vernieuwer in het onderzoek naar koolstof nanotubes uit de VS ontvingen dit jaar reeds financiering.

Het afgelopen jaar zagen we dat grote bedrijven een belangrijke rol blijven spelen in de financiering en de uitbouw van deze start-ups. Bij één derde van de deals in 2014 waren corporates betrokken, zoals ConocoPhilips, Cargill, LF Investment en Saudi Aramco. De aanwezigheid van een groot aantal grote olie- en gasspelers in deze kapitaalrondes benadrukt het belang van innovatieve chemicaliën en coatings in de industrie.