Send by email

GreenWin is een zogenaamde “innovatieaccelerator” uit de milieusector en één van de 6 Waalse concurrerende clusters die als doel hebben belangrijke technologische uitdagingen aan te gaan.

GreenWin biedt ondersteuning aan innovatie en promoot de ontwikkeling van samenwerkingsprojecten op het gebied van R&D rond 3 strategische assen: duurzame chemie (biogebaseerde chemie, het omzetten van CO2, biotechnologieën), duurzame materialen in de bouwsector (energieopslag, energie-efficiëntie, de productie van materialen en bouwsystemen) en milieutechnologieën (afval- & recyclagebeheer, water- en luchtzuivering, bodemsanering, herwinning van slib).

GreenWin legt zich toe op het doeltreffender maken van milieutechnologieën, met activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de levenscyclus van producten door op ingangen en energie te besparen, afval te recycleren en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

GreenWin brengt 185 leden in één enkel netwerk samen: ongeveer 145 bedrijven, 140 universitaire afdelingen, 15 onderzoekscentra en 6 opleiders, maar ook organisaties die de groene economie helpen bevorderen. De mogelijkheden die worden geboden door het bundelen van vaardigheden en resources vormen voor alle leden een drijvende kracht.

GreenWin is ook actief op internationaal niveau met als doel internationale R&D-samenwerkingsprojecten te ontwikkelen binnen Europa (Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Zweden, Portugal…) en in andere landen zoals Brazilië en Canada.

Binnen deze context kan het haast niet anders dan dat Wallonië de samenwerking met Vlaanderen zal versterken om zo nieuwe samenwerkingsprojecten op het gebied van R&D op poten te zetten, met daarin een rol voor onze eigen regionale KMO’s, groepsbedrijven, universiteiten en onderzoekscentra. Eén van de hulpmiddelen die we kunnen gebruiken om dit doel te bereiken, zijn de Europese subsidies die worden toegekend om dit soort R&D-samenwerkingen aan te moedigen.

Meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=URgU9wpLVZA

Website: www.greenwin.be    

Contact

COLSON, Gilles
International Affairs Manager
GreenWin
Rue Auguste Piccard, 20, 6041 Gosselies, Belgium
Phone: +32 (0)71 91.92.89
E: gilles.colson@greenwin.be