Send by email

Afgelopen 15 maart kwamen de deelnemers aan het seminarie “India, Green Technology/Smart Cities” te weten wat de plannen zijn van de Indiase regering, wat de Belgische knowhow te bieden heeft, en hoe vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden met betrekking tot dit bijzonder actuele onderwerp. Het seminarie werd afgesloten met 3 getuigenissen van bedrijven.

De belangrijkste conclusies, zoals getrokken door Johan Quartier, vicevoorzitter van de Belgisch-Indiase Kamer van Koophandel en Industrie:

Ten eerste bleek uit de presentaties van alle Indiakenners dat een aanzienlijk deel van de verloren gegane natuurlijke hulpbronnen (+50%) kan worden teruggewonnen. Zonne-energie is anderhalve keer de energieproductie van de wereld waard. Dankzij de technologieën van ons bewolkte landje hebben we de wereld geleerd hoe er zelfs in een (bewolkt) Europa zonne-energie geoogst kan worden. De energieopwekking in India stijgt met 10% per jaar. De toenemende verstedelijking biedt mogelijkheden, meer dan uitdagingen, en de hoge energieprijzen dwongen ons om creatief te zijn. Bovendien biedt Moeder Aarde zelf mogelijkheden: aardwarmte, waterkracht, getijdenenergie... En, last but not least, moeten we het risico van investeren zorgvuldig afwegen tegen het risico van niet-investeren. Alle presentaties kunnen hier worden geraadpleegd.


Het seminarie over India, Green Technology/Smart Cities werd gezamenlijk georganiseerd door BICC&I, VITO-FCA, FIT en India House. De getuigenissen van bedrijven waren afkomstig van Tiger Power, Umicore, Tractebel en Vyncke.