Send by email

Biofilm verwijderen van oppervlakten gebeurt vandaag vaak met chemicaliën zoals chloor, waterstofperoxide en andere producten die schadelijk zijn voor het milieu en sommige zelfs kankerverwekkend. Niet zo met Harsonic. Biofouling behoort tot het verleden voor o.a. koelingssystemen, scheepsrompen, drinkwaterleidingen, irrigatiesystemen, opslagtanks, … 

De firma Harsonic is een Vlaams bedrijf dat internationaal actief is en gespecialiseerd in het verwijderen van biofilm op een ecologische manier.

Deze techniek is toepasbaar in pijpleidingen, opslagtanks, heatexchangers, boxcoolers, koeltorens, scheepsrompen, enz....  Biofilm bevordert de ontwikkeling van anaërobe bacteriën en is de hechtingsbasis voor allerlei micro-organismen, zoals  kalk- en roestafzetting, waardoor verstoppingen ontstaan.  Momenteel bestrijdt men de biofilm met chloor, waterstofperoxide en andere producten die schadelijk zijn voor het milieu en sommige zelfs kankerverwekkend.                                             

Harsonic biedt u de kans om deze toxische reinigingsproducten, die vaak aanzienlijke schade aan de materialen veroorzaken, aan de kant te zetten.  Het aantal applicaties is indrukwekkend en zeer uiteenlopend. Harsonic kan een oplossing bieden voor talloze problemen, zolang er maar vloeistof aan te pas komt. Alle applicaties zijn een alternatief voor toxische producten en passen bijzonder goed in een duurzaam beleid. 

Door het verwijderen van biofilm neemt men de hechtingsbasis weg voor allerlei micro-organismen. 

 
                         

De applicaties om aangroei of biofouling te vermijden, zijn zeer uitgebreid en toepasbaar op :

  1. Koelingssystemen: warmtewisselaars en box coolers (vermijden van kalkafzetting, algen, schelpen, mosselen) => hoger rendement.
  2. Scheepsrompen (vermijden van algen, schelpen, mosselen) => tot 30% minder brandstofverbruik.
  3. Drinkwaterleidingen bij dierenkwekers => minder medicatie, gezondere dieren!
  4. Opslagtanks voor allerlei vloeistoffen (biofuel => minder biofracties die zorgen voor een wildgroei van micro-organismen, water, …) => minder bacteriën.
  5. Koeltorens (wanden worden terug als nieuw) => hoger rendement en minder chemie.
  6. Allerlei filters => vermijden van verstoppingen & verminderen van onderhoud.
  7. Irrigatiesystemen (vermijden van kalkafzetting) => minder verstoppingen.
  8. Vermindering van anaërobe bacteriën (zoals Sulfate-reducing bacteria, Enterococcen, E-colli,...).

                         

De techniek is gebaseerd op een eigen ontwikkeling (HS techniek) in combinatie met ultrasoon geluid. Het verbruik is slechts 6 Watt wat bijzonder laag is. Dit is extra belangrijk als u het toestel autonoom wil voeden via batterij of zonnepanelen. 

Harsonic biedt een garantie van 5 jaar en heeft al een zeer mooie internationale referentie-portefeuille opgebouwd.

Alle applicaties hebben als doel het onderhoud te verminderen en hebben bijgevolg een zeer snelle ROI.

Harsonic is momenteel actief in 24 landen en is continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe applicaties.

Contact:

Mieke Van Genabet-Harteel, CEO at Harsonic
Tel.: +32.475.56.56.14
www.harsonic.cominfo@harsonic.com