Send by email

Walstroom, waterstofeconomie (power-to-methanol), LNG, Geothermie, gebouwen koelen met dokwater, … het zijn enkele ingrediënten uit het duurzaamheidsplan van de Haven van Antwerpen. Maar er zit veel meer in de pijplijn. Concepten als ‘Industrie 4.0/IoT” en de synergie-initiatieven die de in de Antwerpse haven gevestigde chemiebedrijven zelf nemen, maken, naast de plannen voor een Engineered Solutions Centre, deel uit van de ambitie.

Op welke wijze wil de haven van Antwerpen de activiteiten op haar terrein helpen verduurzamen?

Jacques Vandermeiren, CEO Antwerp Port Authority – Onshore power supply of walstroom is één van de strategieën aanbevolen door de World Port Climate Initiative om de impact van zeeschepen in havens te verminderen. Wanneer een zeeschip ligt aangemeerd, wordt traditioneel elektriciteit opgewekt door hulpmotoren die CO2 en andere luchtvervuilende stoffen uitstoten, met negatieve effecten op de gezondheid van dokwerkers en omwonenden. Ook geluid vormde een potentieel probleem. In plaats van aan boord elektriciteit op te wekken met generatoren, kunnen schepen geconnecteerd worden op een lokaal elektriciteitsnetwerk.   Dit leidde tot de oprichting van een Platform voor walstroom. Niet alleen onze haven neemt trouwens deel in dit project. Ook de havens van Oostende, Gent en Zeebrugge evenals het Ministerie van Openbare Werken, nv De Scheepvaart, LNE, Promotie Binnenvaart, de Stad Antwerpen, Kenniscentrum Binnenvaart Platform, en Waterwegen en Zeekanaal, zijn actief betrokken. Een alternatief kan zijn om deze stroom te leveren via een “batterijschip”.

Voor wat betreft het gebruik van LNG als brandstof voor de aandrijving van zeeschepen, werd recent een set van geharmoniseerde standaarden op het vlak van LNG bunkering, oorspronkelijk met Antwerpen, Rotterdam, Singapore en Zeebrugge, uitgebreid naar Jacksonville en Noorwegen. Ook werd een Alternative Energy Hub met opslag en vulstation voor LNG voorzien ten behoeve van binnenvaart en wegtransport. Op de site zijn ook voorzieningen getroffen voor CNG en snelle laadpalen voor elektrische voertuigen.

Ook dokwater kan helpen bij het koelen en verwarmen van gebouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het MAS en het  gebouw aan de Noordkasteelbrug.

Geothermische energie wordt dan weer gebruikt voor de efficiënte energiehuishouding van ons nieuwe Havenhuis.

Daarnaast vermeld ik nog graag de projecten Wind-aan-de-Stroom en Vleemo, die samen het grootste onshore windmolenpark van Vlaanderen vormen en uiteraard ook een belangrijke bijdrage  leveren aan de hernieuwbare energievoorziening.

Ziet u ook bedrijven in de Antwerpse haven initiatieven ontwikkelen naar meer duurzaamheid?

Jacques Vandermeiren  - De voorbeelden hier zijn talrijk en ik noem er enkele. Bij Evonik is er de installatie voor de duurzamere productie van additieven voor de schelpdieren aquacultuur. Bij FRX Polymers zien we de bouw van een milieuvriendelijke additieven voor de aanmaak van brandvertragende polymeren, en dit in een geclusterde opstelling op de site van Covestro. Indaver in Antwerpen slaagt erin op een milieuvriendelijke manier medisch en gevoelig afval te behandelen, terwijl Indaver en Sleco in de Waaslandhaven het Ecluse warmte en stoom-netwerk uitbouwen. Het moet 6 chemische en logistieke bedrijven voorzien van energie en zal één van de grootste stoomnetwerken in Europa worden. ECLUSE levert straks een CO2-besparing op van 100.000 ton per jaar.

Last but not least. Voor wat betreft onze (petro-)chemische sector, zullen we nog een hele tijd met fossiele grondstoffen werken. Niettemin faciliteren we ook daar graag om de processen duurzamer te maken, bijvoorbeeld door proces intensificatie en warmteclustering. Verder zien we ook bedrijven die zich bij ons vestigen om uit hernieuwbare grondstoffen nieuwsoortige chemische bouwstenen te halen. Die worden dan gebruikt in sectoren met hoge toegevoegde waarde als de voedingssector, de cosmetica en de farmaceutische sector. Voorbeelden zijn Kebony en Synvina, de joint venture tussen BASF en Avantium.

Antwerpen wordt beschouwd als ankerlocatie voor de grootste geïntegreerde chemische cluster van Europa. Op welke wijze kunnen kmo’s betrokken worden?


Jacques Vandermeiren  - Ik zie twee mogelijkheden. Enerzijds zijn start-ups heel welkom als het gaat om de uitrol van het ‘Port of things’ initiatief. Het NxtPort dataplatform is een initiatief van leidende bedrijven en beroepsverenigingen in de maritieme en logistieke sector in de haven van Antwerpen. Nxtport zal een big data platform zijn waarbij alle schakels uit de ketens rond de Antwerpse haven data kunnen aanleveren en gebruiken. Hierbij zijn nieuwe innovatieve toepassingen mogelijk, die de Antwerpse haven en haar bedrijven efficiënter maken. KMO’s kunnen hierop inspelen en een rol opnemen, denk aan app-bouwers, IT-bedrijven, … Allen kunnen ze – onder voorwaarden ) toegang krijgen tot de data van bijvoorbeeld logistieke spelers op voorwaarde dat ze waarde toevoegen aan die data. Het nu voor onze havenactiviteiten is duidelijk: big data en datasharing moeten op termijn zorgen voor het efficiënter plannen op de terminals, het vlotter ophalen van containers op een geschikter ogenblik, het mee oplossen van de mobiliteitsknoop; leegrijden vermijden.

Een andere mogelijkheid biedt de ondersteunende sector actief in bijvoorbeeld onderhoud en toelevering van de activiteiten in onze haven. Met een Engineered Solutions Centre willen we een eco-systeem opzetten van wendbare kmo’s ten behoeve van de bij ons aanwezige (petro-)chemische en maritieme sector. Onze haven heeft het geluk te beschikken over (petro-)chemische installaties van wereldklasse. Die moeten state-of-the-art blijven, en via het Engineered Solutions Centre kunnen we gespecialiseerde technische bedrijven aantrekken om deze ambitie waar te kunnen maken. 

CONTACT

Port of Antwerp
Havenhuis - Zaha Hadidplein 1
B-2000 Antwerpen
T: +32 3 205 20 11
W: www.portofantwerp.com