Send by email

Gent is vooral een industriële haven, met veel staalnijverheid en auto-industrie. De overslag bestaat voor een groot deel uit ijzererts, steenkool, graan, bouwmaterialen, dierlijke en plantaardige oliën. Met slimme clusterconcepten helpt de Gentse haven de volledige productieketen inclusief verwerking van bij- en afvalproducten op één locatie te concentreren. Verder is de haven toegangspoort tot Flanders Biobased Valley.

Welke rol speelt duurzaamheid in de Gentse haven?

Daan Schalck, CEO Haven Gent – Het Havenbedrijf Gent is verantwoordelijk voor de doeltreffende exploitatie van de Gentse haven. In grote lijnen betekent dit dat het Havenbedrijf er enerzijds voor zorgt dat de noodzakelijke infrastructuur aanwezig is voor een vlotte afwikkeling van de scheepvaart en het goederenverkeer. Anderzijds draagt het Havenbedrijf bij tot de creatie van een gunstig sociaal en economisch klimaat voor de bedrijven die in de haven actief zijn of er zich willen vestigen. De economische ontwikkeling van de haven moet daarbij verlopen met respect voor de leefbaarheid van de omliggende woonkernen met aandacht voor de ecologische waarden in en rond de haven en uitgaande van een kwalitatieve ruimtelijke ordening. Om steeds te kunnen beschikken over een voldoende areaal aan haventerreinen wordt naast de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur ook zorgvuldig omgesprongen met de beschikbare reserves. Via een weloverwogen uitgiftebeleid met aandacht voor de principes van zuinig ruimtegebruik en de reorganisatie van bestaande haventerreinen worden de beschikbare gronden optimaal ingevuld. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe clusterconcepten. ‘Clustering’ of het concentreren van de volledige productieketen, inclusief aandacht voor de verwerking van bij- en afvalproducten op één locatie, draagt verder bij tot zuinig ruimtegebruik, maar biedt ook de mogelijkheid om de ecologische voetafdruk van productieprocessen te reduceren

Kan u een voorbeeld geven van zo’n duurzaam clusterproject in het Gentse havengebied?

Daan Schalck  - Papierproducent Stora Enso bouwde een 4 km lange pijplijn onder het kanaal Gent-Terneuzen om Volvo Car Gent van warm water te voorzien. Heet water, onder druk en met een temperatuur van ongeveer 125 graden Celsius, wordt naar de Volvofabriek getransporteerd. Daar zal het worden gebruikt om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen. Twee van de grootste bedrijven uit Scandinavië sloegen dus in de haven van Gent de handen ineen om zo de CO2-uitstoot in de Volvofabriek met meer dan 40% te verminderen. Daarmee onderstrepen ze hun langetermijnengagement om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Uiteraard waren we als Havenbedrijf Gent opgetogen dat deze twee giganten samen een uniek ecologisch project opzetten. Dergelijke cluster- of symbioseconcepten willen we als havenbedrijf op ons grondgebied meer en verregaand promoten.

Gent wordt vaak de Europese toegangspoort voor de bio-based economy genoemd. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Daan Schalck  - In 2005 werd Ghent Bio-Energy Valley opgericht als antwoord op de vraag van de overheid om in België biobrandstoffen te gaan produceren. Dit leidde uiteindelijk tot de realisatie van de Rodenhuize bioraffinaderij cluster in de haven van Gent, één van de grootste geïntegreerde productiesites voor bio-energie in Europa. Vandaag staat de Gentse regio in voor 90% van de Vlaamse biobrandstoffenproductie. Sinds eind 2016 gaat de organisatie trouwens verder onder de naam Flanders Biobased Valley (FBBV). Op 10 jaar tijd is Flanders Biobased Valley uitgegroeid tot een belangrijke clusterorganisatie die de ontwikkeling van de biogebaseerde economie in Vlaanderen ondersteunt en promoot. Vlaanderen is immers bijzonder ambitieus wat de biogebaseerde economie betreft: tegen 2030 wil het behoren tot de meest competitieve regio’s in Europa. Flanders Biobased Valley wil hier een voortrekkersrol in spelen en het aanspreekpunt zijn voor alles wat met de biogebaseerde economie te maken heeft. Een belangrijke troef vormt trouwens de accelerator Bio Base Europe, waar de industrie terecht kan voor proeven van 1 tot 1000 liter voor de valorisatie van biogebaseerde grondstoffen.

De biobrandstoffencluster - tussen het Rodenhuizedok en de Moervaart - is één van de grootste en meest succesvolle in Europa. Het unieke is dat grondstoffen worden omgezet tot biobrandstoffen, zoals biodiesel en bio-ethanol, op één en dezelfde locatie.

Website: www.havengent.be

CONTACT


Daan Schalck
CEO
Havenbedrijf Gent
John Kennedylaan 32, 9042 Gent
T: +32 9 251 05 50
E: contacteer@havengent.be