Send by email

Slimme logistiek via data-analyse en het Internet of Things (IoT) en sensornetwerken, automatisering via machinaal leren en robotica, etc. geven een zekere verstoring van de industrie aan. Deze regel geldt net zozeer voor de recycling-industrie als voor elke andere, vooral bij de behandeling van vast afval. Wij vroegen onze internationale partner Cleantech Group om enkele interessante evoluties binnen het investeringslandschap en start-ups te vinden.

Vrijwel zonder uitzondering ervaren industrieën onder de verzamelterm ‘cleantech’ een zekere verstoring door twee nieuwe soorten technologie: slimme logistiek (via data-analyse en sensornetwerken op basis van het IoT) en automatisering (via machinaal leren en robotica). Deze regel geldt net zozeer voor de recycling-industrie als voor elke andere, vooral bij de behandeling van vast afval. In deze specifieke industrie kunnen de twee verschijningsvormen van slimme logistiek en automatisering het best worden beschreven als automatisering van afvalsorteersystemen en slimme platformen voor afvallogistiek. We zullen daarom een paar bedrijven op elk van deze gebieden profileren.

Innovatieve afvalsorteerders

Sorteertechnologieën voor vast afval bestonden van oudsher uit machines met een vaste functie. Er zaten grenzen aan de efficiëntie waarmee machines konden sorteren naar vorm, kleur of materiaal, waarbij vaak gebruik werd gemaakt van dichtheid en grootte. Dit leidde tot processen die vaak zeer handmatig zijn. Bedrijven zoals de hieronder genoemde hebben dit echter resoluut veranderd door technologie te ontwikkelen die materialen op basis van de vorm, kleur en het materiaal efficiënt sorteren, oppakken en wegleggen. Daarnaast kan de technologie ook snel ‘leren’ zich aan te passen aan nieuwe afvalstromen, wat de flexibiliteit en veelzijdigheid van de technologie verhoogt.

ZenRobotics, een ontwikkelaar van op robotica gebaseerde afvalscheidingstechnologie uit Helsinki in Finland, is een vooraanstaande speler wat betreft de automatisering van afvalstroomsortering. De technologie van het bedrijf, de ZenRobotics Recycler, is een combinatie van drie technologieën. Ten eerste maken slimme sensoren onderscheid tussen metalen, verschillende kwaliteiten hout en mineralen, plastics en karton. Ten tweede wordt gebruik gemaakt van robotarm-technologie die 4.000 delen per uur kan oppakken, 24 uur per dag kan draaien en meerdere armen parallel kan laten werken. Ten derde maakt het gebruik van machinale leersoftware, waarmee het systeem kan worden getraind om nieuwe soorten afval te identificeren.

Refind uit Gotenburg in Zweden is een ontwikkelaar van technologie die gebruikte elektronica intelligent sorteert, die een schaalbaar classificatie- en sorteersysteem heeft ontwikkeld dat op elke stroom geretourneerde of ingezamelde producten kan worden toegepast. De technologie kan elektrische apparaten identificeren, de onderdelen analyseren en het artikel naar de juiste verwerking sturen. De technologie van het bedrijf sorteert momenteel 70% van alle lege batterijen die in het Verenigd Koninkrijk worden ingezameld. Dit omvat zowel ingebouwde als losse batterijen.

Binee uit Dresden in Duitsland is de ontwikkelaar van een netwerk voor de inzameling van elektronica-afval, afvalscheiding en recycling. Binee biedt de gebruiker een beloning voor het recycleren, waarbij elk geretourneerd elektronisch apparaat wordt geregistreerd en de gebruiker hiervoor een beloning kan claimen. Dit kan worden aangeboden als loyaliteits- en klantenbindingsprogramma voor verkopers.

Alhoewel Binee hier bij de sorteertechnologie staat vanwege de mogelijkheid om specifieke afvalstromen uit te lichten, leidt de ‘verbonden’ afvalbaktechnologie ons naar de tweede reeks innovaties in de afvalsector, waar ‘slimme afvalbakken’ worden gecombineerd met logistieke softwareplatformen om afvalbeheersystemen te verbeteren.

Innovatieve slimme afvallogistiekbedrijven

Enevo, een ontwikkelaar van afvalanalysemethoden uit Espoo in Finland, heeft een hard- en softwareplatform ontwikkeld voor afvalbeheerbedrijven om de benodigde gegevens en inzichten te kunnen verzamelen voor betere logistieke beslissingen en voorspellingen. Niet alleen staat het bedrijf in de 2017 Global Cleantech 100, Enevo werkt ook samen met verschillende afvalbeheerders en afvaltechnologie-ontwikkelaars, zoals Glasdon.

Compology uit San Francisco in de VS, een leverancier van software en sensoren waarmee afval slimmer en efficiënter kan worden opgehaald, heeft het WasteOS-platform ontwikkeld dat afvalbeheerders helpt te detecteren wanneer ladingen kunnen worden opgehaald, de efficiëntste route uitstippelt met in voertuigen geïntegreerde sturing, en gegevens en analyse over afvalpatronen en optimale routes levert. Het bedrijf heeft in 2016 een Serie A-wervingsronde uitgevoerd.

Bigbelly uit Needham in Massachusetts, een ontwikkelaar van afvalverdichtingsbakken die op zonne-energie draaien en een afvalbeheerplatform, is een interessant geval vanwege de heroriëntatie die het bedrijf heeft ondergaan sinds zijn oprichting in 2003. Voordat IoT-principes en -oplossingen in afvalbeheerplatformen werden toegepast, bood Bigbelly een op zonne-energie draaiende afvalbak aan die periodiek de inhoud verdichtte zodat er meer in paste en deze daardoor minder vaak hoefde te worden opgehaald. Dit bedrijf is echter meegevaren op de golf van lager wordende sensorkosten en meer draadloze verbindingen, om een volledig afvalbeheerplatform te ontwikkelen: de Clean Management Console. De combinatie van de oorspronkelijke technologie met dit platform heeft het bedrijf een sterke marktpositie opgeleverd in de slimme afvalbeheersector en het is nu in 47 landen verkrijgbaar.

Het moge duidelijk zijn dat de afvalsector de vruchten begint te plukken van de combinatie van de twee bovenstaande oplossingen. Robotica, automatisering en sensor-hardware zijn gecombineerd om het sorteren na inzameling te verbeteren, terwijl IoT en data-analyse tot een slimmere afvallogistiek hebben geleid. Door efficiënties bij de inzameling na sorteren alsook slimmere logistiek te combineren kan de afvalindustrie zeer efficiënte systemen draaien die kunnen worden toegepast op leefgemeenschappen, bouwlocaties en andere afvalproducerende netwerken.