Send by email

Wanneer de oplagen van Het Laatste Nieuws en De Morgen substantieel stegen sinds het begin van de jaren negentig, noopte een denkoefening in 2003 over de toekomst van de krantendrukkerij tot enkele ambitieuze lijnen voor de toekomst. Het resultaat staat langs de E17 in Lokeren. Meteen werd ook een prominente plaats gereserveerd voor milieuvriendelijk produceren: een waterloos drukprocedé, gerecycleerd papier, geen toxische afvalstoffen en zuinige omgang met energie!

EPC N.V. is een drukkerij met geïntegreerde grafische afdelingen: prepress, drukkerij, afwerking en expeditie. Kranten en magazines kunnen op dezelfde rotatiepers gedrukt worden in vierkleurendruk. EPC maakt gebruik van automatische drukplatenwisselaars, een state-of-the-art verzendhal, en kan ‘inline snijden en nieten’ wat inhoudt dat deze bewerkingen tegen dezelfde snelheid kunnen als het drukken. Bovendien kunnen commerciële folders automatisch ingevoegd worden, het zogenaamde encarteren of inserten…

Echt pioneeren doet EPC in Europa met het uniek, innovatief en milieuvriendelijk drukprocedé van droge offset-druk, of het waterloos drukken. Eco Print Center was de eerste partner van de Duitse machinebouwer KBA die deze technologie sinds 2006 daadwerkelijk op grotere schaal toepast en samen met de persbouwer vanuit het pionierschap een verdere industrialisering mee heeft helpen realiseren.

Wat is waterless printing?

Bij waterloze offset vervalt de factor chemisch water die bij conventioneel drukken voor een zware milieubelasting en inktmist zorgt. De werkomgeving en het eindproduct zijn hierdoor veel gezonder en properder. Het conventionele drukproces is gebaseerd op een chemisch evenwicht waarbij de inkt en het water met bijhorende noodzakelijke chemische vochtadditieven en/of isopropanol of hun vervangers tezamen tot een labiel en eerder vervuilend proces leiden. Het waterloze drukproces is een mechanisch proces waarbij enkel een temperatuurcurve voor de inkt in functie van de perssnelheid dient aangestuurd te worden. Deze nieuwe druktechniek maakt het ook mogelijk dat kranten en magazines met eenzelfde pers en milieuvriendelijke inkt gedrukt kunnen worden.

 Wat zijn de voordelen van deze technologie?

1.  Afwezigheid van water

Bij het aanmaken van de drukplaat hoeven we geen chemicaliën toe te voegen om de plaat uit te wassen zoals in een normale conventionele drukkerij. Hierdoor wordt er geen water vervuild en er hoeft dus ook niet gerecycleerd te worden.
Hiernaast werd recent ontdekt dat standaard regenwater voldoende is om de drukplaten probleemloos uit te wassen, wat een bijkomende milieubesparing van leidingwater betekent!
Bij het drukproces zelf is het water volledig verdwenen wat resulteert in een besparing van nog eens minstens 500m³ water per jaar per pers dat niet gerecycleerd dient te worden (100% besparing op het conventioneel benodigde proceswater).

De bijkomende ecologische en/of kwalitatieve voordelen zijn:

  • Het uitdrukken van beelden/teksten wordt veel scherper en helderder.
  • VOC problematiek (Volatile Organic Compounds) in het drukproces verdwijnt omdat bij afwezigheid van vochtwater ook geen alcohol of andere additieven die VOC bevatten dienen toegevoegd te worden om het vochtwater bacteriologisch zuiver te houden!
  • Er treden geen papierbreuken op, wat in vergelijking met een conventioneel drukproces een duidelijk stabieler productie (met minder uitval) garandeert.
  • De conventionele inktmist die zich overal verspreidt en vroeger resulteerde in een ongezonde werkomgeving met extra veel onderhoud wordt vermeden.
  • De ontwikkeling van wateroplosbare inkten is met dit waterloze proces mogelijk geworden: het verminderen van concentraties petroleumhoudende componenten in de inkten moet op termijn zeker gerealiseerd kunnen worden.

2.  Opstartafval wordt met meer dan 50% teruggeschroefd t.o.v. conventionele technologie. Reden: door het drukproces te mechaniseren, kunnen we gecontroleerd de inkt naar het papier brengen, waar dit bij een conventionele drukkerij eerder een chemisch moeilijker te beheersen proces blijkt te zijn.

3.  Besparing van grotere hoeveelheden afvalinkten door gebrek aan inktwissels. Na 3 jaren pionieren heeft EPC NV bewezen dat deze technologie in staat is om met één inkt cold- en heatset te drukken.

4.  Het aantal benodigde poetsdoeken is meer dan 50% gedaald t.o.v. de conventionele technologie. Hieraan gekoppeld zijn de hoeveelheden benodigde reinigingsmiddelen ook sterk gedaald, wat de totale milieu-impact sterk positief beïnvloedt.

5.  De ontwikkeling van wateroplosbare inkten is mogelijk geworden.                                                  

Corina drukpersen

CONTACT:

Peter Wouters
Commercieel Manager

Brandstraat 30
B-9160 Lokeren

Tel: +32 (0)9 353 51 37
Mob:+32 (0)478 88 80 85
E-mail:peter.wouters@persgroep.be

Voor meer informatie: www.epc-nv.be