Send by email

Op 8 november 2016 organiseerde de Europees-Indiase Kamer van Koophandel in Brussel de Trade and Investment Partnership Summit (TIPS).  FCA coördineerde een levendige paneldiscussie met als onderwerp “Addressing 21st Century Challenges: How to Leverage Green Growth Opportunities”.

De inleiding op de TIPS Summit, die gesteund werd door Flanders Investment & Trade, werd onder meer verzorgd door Dr. Ravi K. Mehrotra, voorzitter en directeur van de EICC, Zijne Excellentie Manjeev Singh Puri, Ambassadeur van India in België en Luxemburg, en dhr. Mark Andries, kabinetschef van de minister-president van de Vlaamse regering.  Dhr. Swapan Dasgupta, Indiaas parlementslid, verzorgde de programmareden.

Op 8 november 2016 organiseerde de Europees-Indiase Kamer van Koophandel in Brussel de Trade and Investment Partnership Summit (TIPS)

Er werden zes levendige paneldiscussies gehouden over belangrijke aspecten van de handel en investeringen tussen India en de EU. Een voorbeeld hiervan was de paneldiscussie onder het voorzitterschap van Philippe Vlerick van de Belgisch-Indiase Kamer van Koophandel en Industrie, met als onderwerp inkomende en uitgaande investeringen in India en de rol die Europa kan spelen bij de aanhoudend sterke groei van India. Een andere paneldiscussie hield zich bezig met de vraag of de hervorming van het economisch beleid een aanjager is van ‘Make in India’, de Indiase variant van Industry 4.0.

Het panel onder leiding van FCA had als onderwerp “How to leverage green growth opportunities”. De gedachte is dat milieuvriendelijke groei maximaal potentieel biedt om de economie op duurzame, efficiënte, schone en veerkrachtige wijze te laten groeien. Hier liggen mogelijk kansen voor India om het energieverbruik te verlagen zonder de perspectieven voor aanhoudend snelle groei te verminderen. India heeft aanzienlijk geprofiteerd van tien jaar snelle economische groei. Dit is echter ten koste gegaan van het milieu, waardoor de bevolking kampt met ernstige water- en luchtvervuiling, verergerd door milieuschade en een toenemende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen. India heeft inmiddels diverse initiatieven opgestart om de verwachte toename in de uitstoot te beperken en aanvullende investeringen zijn noodzakelijk om risico’s ten gevolge van klimaatverandering te verminderen en burgers te beschermen. Bestaande en lopende ontwikkelingen op het gebied van cleantech en hernieuwbare energie betekenen dat duurzame groene groei zeker te verwezenlijken is. Dit vereist echter sterk engagement van de centrale en deelstaatregeringen, bedrijven, huishoudens en individuele burgers.

De panelleden waren Dirk Vantyghem, operationeel directeur van Eurochambres, John Bazil, beleidsmedewerker van het Directoraat-Generaal Handel van de Europese Commissie, Mario J. Moya, directeur-vennoot van Adastra Ventures (Spanje) en Fabienne Goyenche, directeur Corporate Public Affairs van Michelin Europe (Frankrijk).

Onder leiding van FCA werden onderwerpen aangesneden zoals: moeten we ons wel bezighouden met de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening als er in sommige landelijke gebieden kinderen niet kunnen studeren, gezinnen niet veilig kunnen koken enz. vanwege een gebrek aan stroomvoorziening? Hoe kunnen Westerse bedrijven slimme en innovatieve technologieën ‘upscalen’ zodat ze betaalbaar worden voor omvangrijke opkomende markten zoals India en welke beleids- en financiële instrumenten spelen een essentiële rol bij het beantwoorden van deze uiterst dringende behoeften?

Ter afsluiting richtte de Summit zich op het bevorderen van bilaterale handel, investeringen en economische betrekkingen tussen de Europese Unie en India, met als thema ‘Europe and India – Anchors of Economic Stability in Today’s Chaotic Times’.  Tijdens de Summit werd de strategische basis van de bilaterale betrekkingen tussen India en de EU uitgebreid geëvalueerd qua inhoud en context. Daarnaast werden er door middel van uiteenlopende presentaties en discussies voorstellen gedaan voor het ontwikkelen van de strategische dimensie. TIPS 2016 bood een uniek platform voor leiders en de bedrijfsgemeenschap. Zakelijke leiders, opinieleiders, beleidsmakers, toezichthouders, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van Indiase en Europese bedrijfsorganisaties en overheden werden samengebracht met het oog op de ontwikkeling van innovatieve manieren om de bestaande economische en handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en India verder te versterken.

Neem voor meer informatie over TIPS of het panel over kansen voor groene groei contact op via: info@fca.be