Send by email

Een gemiddelde Indische stad vertoont veel gelijkenissen met Vlaanderen. Denk aan de hoge bevolkingsdichtheid en urbanisatiegraad. Bovendien vinden op een beperkte oppervlakte industriële activiteiten plaats die heel wat druk leggen op de beschikbare ruimte. Denk in het geval van Vlaanderen aan ‘de groentetuin’ en bijhorende agro-industriële bedrijvigheid in o.a. West-Vlaanderen en de Antwerpse haven die samen met Rotterdam en het Rijn-Roergebied Europa’s belangrijkste chemisch cluster vormen!

Het mag dan ook niet verbazen dat men in India halsreikend uitkeek naar de op cleantech gefocuste seminaries in Pune en Mumbai. FCA mocht er alvast de Vlaamse cleantech power en de meereizende bedrijven voorstellen en zo inleiden op de B2B besprekingen die volgden op de seminaries. Onder andere Vlaams cleantech bedrijf Tiger Power stelde er zijn ‘Plug&Play renewable energy concept voor off-grid power supply voor.

Download hier de slides van FCA gepresenteerd in Pune en Mumbai.

 
Geert Bourgeois tijdens zijn Keynote Speech inleidend op het seminar “Strategic Partnerships for smart & sustainable development”. FCA stelt er de Vlaamse cleantech power voor

 
Chris Prengels stelt Tiger Power’s ‘Plug&Play renewable energy concept voor off-grid power supply’ voor in Mumbai. Vlaams-Indische samenwerking in een duo-presentatie van Forbes-Vyncke Ltd. in Pune


Drukke Business-2-Business activiteit na afloop van de seminaries in Pune en Mumbai

In Knowledge workshops werden aansluitend op de seminaries met overheidsinstanties en in India gebaseerde corporates de aanpak en de krijtlijnen van enkele op stapel staande projecten in verband met Smart Cities en Cleantech geschetst. Dit gebeurde o.a. met IL&FS, CIDCO, MMRDA, Essel Infra & utilities en Larsen & Toubro. U kan de presentaties van Essel en L&T hier downloaden: Ppt. EsselPpt. L&T.

De Vlaamse delegatie deed naast Pune en Mumbai ook Bangalore aan. De nadruk lag hier op samenwerkingsprojecten i.v.m. met water. Waterleau Group en KEC International ondertekenden er een samenwerking op het vlak van afvalwaterbehandeling, en Europem, Ion Exchange en VITO stelden er het Andicos™ project voor.

  
Vlaamse en Indische samenwerkingen op het vlak van water bezegeld in Bangalore met uit Vlaanderen o.a. Waterleau Group, Europem-VITO, De Watergroep, ... Marcel Goemans van EUROPEM stelt Andicos™ voor in Bangalore, een project van Europem, VITO en IonExchange 

Vragen over deze missie?

Contacteer FCA via e-mail info@fca.be of telefonisch +32 (0)3 295 22 72.