Send by email

Koolstofopvang, -opslag en –valorisatie staat voor een breed scala aan technologieën. We denken in de eerste plaats aan een voorbeeld van eigen bodem, namelijk Recmix, ondertussen Orbix, dat een baanbrekende technologie ontwikkelde waarbij CO2 in plaats van cement wordt gebruikt bij de productie van bouwmaterialen. Het trok recent alvast de aandacht van geldschieters. Voor de rest van het artikel klopten aan bij onze internationale partner Cleantech Group en vroegen hen een globale scanning te doen op wat er leeft op het vlak van deze technologieën. 

Koolstofafvang en -opslag (CCS) verwijst naar een steeds breder scala aan technologieën. De sector is van CO2-rookgasreinigingstechnologieën geëvolueerd naar uiteenlopende sectoren zoals beton, biobrandstoffen uit algen en zelfs energieopslag door middel van natuurlijke vergassingsprocessen.

De investeringen in CCS zijn niet constant geweest, deels vanwege de verschillende schalen en tijdshorizonten waarop verschillende toepassingen commercieel worden en deels vanwege de fluctuerende regelgevende steun waarop veel van de proeven op infrastructuurniveau rekenen. Sommige grote proefprojecten worden gesteund door overheidssubsidies en olie- en gasreuzen die het potentieel van de technologie willen verkennen, zoals Shell, Chevron en NRG Energy. 

Onder deze laag van investeringen op infrastructuurniveau zijn er echter indrukwekkende innovaties en CO2-toepassingen die ontwikkeld en gefinancierd worden met durfkapitaal. Sinds 2010 heeft i3 Connect 36 transacties voor in totaal $178 miljoen in startkapitaal-, serie A- en serie B-investeringen geteld. De investeringen in groeikapitaal (serie C+) zijn goed voor $ 840 miljoen via 25 transacties. Dat betekent dat meer dan $ 1 miljard in 61 bedrijven werd geïnvesteerd in de innovatieve technologie, waardoor het een belangrijk industrieel thema wordt. Wanneer we verder kijken dan de traditionele rookgasafvang en -opslag, zijn er drie sectoren die sterke steun hebben gekregen van de investeerders sinds 2010: biochemische en biobrandstof productie, conversie naar materialen en CCS uit de omringende lucht. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste innovators in deze sectoren.

Biochemische & biobrandstofproductie

Lanzatech, gevestigd in Skokie, Illinois, is een ontwikkelaar van technologie voor koolstofafvang en hergebruik die CO2 omzet in koolstofarme brandstoffen en chemicaliën. Als een van de meest geavanceerde CCS-ontwikkelaars heeft Lanzatech meer dan $ 210 miljoen aan kapitaal aangetrokken. Bekijk hier het bedrijfsprofiel.

Carbon Clean Solutions, gevestigd in Reading, VK, is een ontwikkelaar van niet-corrosieve en beproefde op oplosmiddelen gebaseerde technologie voor de afvang en hergebruik van industriële CO2. De producten worden gebruikt in de productie van meststoffen, biogas en staal. Bekijk hier het bedrijfsprofiel.

Eletrochaea, gevestigd in Planegg, Duitsland, is een ontwikkelaar van power-to-gasenergieopslagtechnologie die overtollige elektriciteit uit wind en zon omzet in hernieuwbaar gas (methaan) voor directe injectie in de bestaande aardgasinfrastructuur. Bekijk hier bedrijfsprofiel.

Materialen

Skyonic, gevestigd in Austin, Texas, is de ontwikkelaar van SkyMine®, een technologie die CO2 verwijdert uit industriële afvalstromen door middel van cogeneratie van verhandelbare carbonaat- en/of bicarbonaatmaterialen. De nevenproducten worden gebruikt voor pvc-buizen en glas, veevoer, staalbeitsen en andere producten. Het bedrijf heeft al meer dan $ 150 miljoen aangetrokken in zijn 11-jarige geschiedenis. Bekijk hier het bedrijfsprofiel.

Calera, gevestigd in Los Gatos, Californië, is een ontwikkelaar van technologie die matig geconcentreerde CO2 (bv. rookgas van een elektriciteitscentrale) afvangt en combineert met een mineraal geladen alkalische pekel. De in het gas aanwezige CO2 slaat neer als minerale carbonaten (neerslag gelijkwaardig aan kalksteen/ dolomiet) voor gebruik in cement. Het bedrijf heeft al meer dan $ 75 miljoen aangetrokken in zijn 9-jarige geschiedenis. Bekijk hier het bedrijfsprofiel.

Newlight Technologies, gevestigd in Irvine, Californië, is een ontwikkelaar van polymerisatietechnologie die broeikasgassen omzet in waardevolle biologisch afbreekbare plastics. Eerder dit jaar trok het bedrijf $ 24 miljoen aan, volgens een verplichte aangifte. Bekijk hier het bedrijfsprofiel.

Solidia Technologies, gevestigd in Piscataway, New Jersey, is een fabrikant van duurzame bouwmaterialen, voornamelijk beton en cement. Het bedrijf heeft een uiteenlopende reeks strategische en financiële investeerders, van Lafarge en Total Energy Ventures tot onder meer KPCB en Bright Capital. Bekijk hier het bedrijfsprofiel

Carbon Cure Technologies, gevestigd in Halifax, Canada, is een producent van koolstofopslaguitrusting voor de productie van prefab beton. Het bedrijf heeft meer dan $ 9,2 miljoen aan kapitaal aangetrokken. Bekijk hier het bedrijfsprofiel.

Novomer, gevestigd in Waltham, Massachusetts, is een producent van polymeren en plastics gemaakt van CO2 en andere hernieuwbare materialen met behulp van een gepatenteerd op zink gebaseerd katalysatorsysteem. Het bedrijf trok meer dan $ 45,6 miljoen aan in 8 rondes. Bekijk hier het bedrijfsprofiel.

Afvang uit de omringende lucht

Climeworks, gevestigd in Zurich, Zwitserland, is een ontwikkelaar van technologie voor het rechtstreeks uit de lucht afvangen van CO2 voor grondstoffen voor brandstof. Climeworks is a spin-out van ETH Zurich en heeft een serie B-ronde georganiseerd om tot een productie op industriële schaal te kunnen komen. Bekijk hier het bedrijfsprofiel.

Carbon Engineering, gevestigd in Calgary, Canada, is een ontwikkelaar van technologieën om kooldioxide rechtstreeks vanuit de atmosfeer af te vangen op industriële schaal. Het kiest locaties in de buurt van zones met een hoge CO2, zoals zones met een hoge voertuig- of vliegtuigdichtheid, zodat het genoeg kooldioxide uit de lucht kan halen om zijn technologie leefbaar en commercieel te maken. Het bedrijf heeft startkapitaal gekregen van Bill Gates en andere privé-investeerders. Bekijk hier het bedrijfsprofiel.

Global Thermostat, gevestigd in New York, is een ontwikkelaar van een systeem voor atmosferische koolstofterugwinning. Het systeem cogenereert energie en koolstofafvang, waardoor het koolstofproductieproces netto negatief is. Het bedrijf heeft tot dusver $ 15 miljoen aan startkapitaal aangetrokken. Bekijk hier het bedrijfsprofiel.