Send by email

Het programma voor het EU Cleantech Forum 2018 in Antwerpen krijgt meer en meer vorm. FCA is zeer verheugd InOpSys te mogen rekenen tot de sterkhouders van het programma op het kruispunt van duurzame chemie en circulaire economie.

InOpSys staat voor flexibele, modulaire, mobiele en decentrale oplossingen voor (petro-)chemische en farmaceutische industrie. Het mag gerust gerekend worden tot de noodzakelijke ingrediënten voor circulaire economie in sectoren zoals chemie en farmacie.

Met haar Plant-on-a-Truck zorgt InOpSys ervoor dat problematische componenten uit industriële waterige afvalstromen voortaan tot het verleden behoren. Meer nog: diverse technologieën worden ingezet om nuttige en waardevolle ingrediënten te extrapoleren en te valoriseren.

Citaat Steven De Laet, CEO van InOpSys: De installatie staat on-site waardoor er weinig logistiek aan te pas komt. Het is daarnaast een kostenefficiënte oplossing (besparing) en gebeurt zonder investering. Er kan een duurzame verwerking van processtromen gegarandeerd worden alsook operational excellence (betere controle over de bedrijfsprocessen van de klant). Bovendien is het een zorg minder door een totaalservice van opbouw tot bediening en opvolging. Wat betekent dit voor de samenleving? Duurzame en dus milieuvriendelijke verwerking van processtromen en een verminderde CO2-uitstoot, aangezien er minder transport en  verbranding nodig is. Daarnaast is dit project is een voorbeeld van Circulaire Economie doordat grondstoffen kunnen gerecupereerd en hergebruikt worden. Wij zitten nu in een groeifase waarin nog veel opportuniteiten schuilen. Mee deel uitmaken van het duurzame chemie programma op het Europees Cleantech Forum kan dit voor ons faciliteren en heel wat extra mogelijkheden bieden om deze duurzame oplossing verder uit te bouwen.”


“Plant-on-a-Truck” - zuiveringsinstallatie op de site van de klant als duurzame oplossing voor hun afvalwaterprobleem.

Wil u samen met Steven De Laet (InOpSys), Paul Kriekemans (DNCP) en Mieke Harteel (Harsonic) mee vorm geven aan het Duurzame chemie programma op het Europees Cleantech Forum in Antwerpen (14 tot 16 mei 2018), neem dan zo spoedig mogelijk contact met hen of FCA op!

Contact


Steven De Laet
Managing Director
InOpSys NV
Zandvoortstraat 12A
B-2800 Mechelen
T: +32 468 124 094