Send by email

In een grondstofarme regio als Europa blijven we op het vlak van materialen niet bij de pakken zitten. We merken de aandacht van overheden voor circulaire economie. Bij nader inzicht blijken al heel wat pioneers in staat materialen in een oneindige loop te brengen. Op een EU Cleantech Forum gunnen we hen graag het podium!

In een grondstofarme regio als Europa blijven we op het vlak van materialen niet bij de pakken zitten. We merken de aandacht van overheden voor circulaire economie. Bij nader inzicht blijken al heel wat pioneers in staat materialen in een oneindige loop te brengen. Ook winnen nieuwe business modellen veld waarbij een leverancier een functie of gebruiksgenot ter beschikking stelt, eerder dan de materialen of producten zelf te verkopen. Deze verschuiving biedt kansen voor meer duurzaamheid. Een bepaald product wordt door de leverancier “uitgeleend” en na vervuiling teruggenomen en verschoond, om vervolgens weer in circulatie te brengen. We doen het met solventen (zie de bijdrage over “Duurzame chemie”), met aktief kool dat gebruikt wordt om lucht of water te zuiveren, met gedemineraliseerd water voor de industrie.

Maar ook in de gebouwde omgeving, blijkt Vlaanderen circulaire economie in de praktijk te zetten. In dit verband denken we aan DERBIGUM dat, ook met biogebaseerde grondstoffen, bitumineuze banen op daken een tweede leven geeft. Het is waarschijnlijk het beste voorbeeld bij uitstek van “urban mining” dat vandaag de dag mogelijk is!


De circulaire economie krijgt terecht veel aandacht in Vlaanderen, Europa, de wereld … Tijdens het EU Cleantech Forum zullen
buitenlandse bezoekers ontdekken dat onze regio al zeer geavanceerde concepten in de praktijk zet.

Hans Aerts van Derbigum: “Vandaag kan al 4.000 per 24.000 ton van de door ons geplaatste bitumineuze dakbanen heringezet worden. We hebben hiervoor een uitgekiend procedé. Veelvuldige testen tonen aan dat deze bitumineuze dakbanen dezelfde kwaliteit en performantie heeft al de ‘maagdelijke’ versie. In veel gevallen kunnen we dit zelfs met de bitumineuze dakbanen geleverd door anderen. Zeker wanneer we de biogebaseerde versie beschouwen, kan je van een closed loop business model met dubbele winst spreken: de biogebaseerde grondstof is immers onbeperkt beschikbaar!”.


Bitumineuze dakbanen terug in omloop brengen … de technologie is geavanceerd maar beschikbaar.
“Urban mining” in de praktijk gebracht!

Dergelijke closed loop concepten zijn ecologisch en economisch interessant, en passen perfect in een grondstofarme regio als Europa, die het moet hebben van recyclage, circulaire economie en urban mining.

Biedt jouw bedrijf innovatieve concepten die industriële productieprocessen efficiënter en duurzamer kunnen helpen maken? Mogelijk kan je samen met ons verder werken aan een workshop omtrent Circular Economy In Practice op het EU Cleantech Forum 2018. Laat het ons weten en neem contact op met FCA of Co-Host Hans Aerts.

CONTACT

Johan Van Dyck
Hans Aerts
R&D Director Derbigum Group
W: www.derbigum.be