Send by email

Voor bepaalde chemische reacties in de farmaceutische industrie is 6.000 liter van een solvent nodig om slechts 50 kilogram van een product te produceren. Dankzij ‘Volume Intensified Dilution’ (VID), een technologie van VITO waarvoor een octrooi is aangevraagd, wordt dezelfde productiviteit bereikt met een aanzienlijk kleinere hoeveelheid.

Meer doen met minder, procesintensificatie, micro-reactoren, … het zijn belangrijke stappen onderweg naar een duurzamere en efficiëntere chemie, een thema waarop VITO inzet samen met enkele grote spelers in diverse sectoren waaronder ook de farmaceutische sector. We lieten VITO en Janssen Pharmaceutica aan het woord over een technologie die voor een doorbraak kan zorgen: Volume Intensified Dilution, of VID®, waarvoor VITO een patent in aanvraag heeft.

 

Wat houdt ‘Volume Intensified Dilution’ precies in?

Walter Eevers, directeur valorisatie bij VITO: Volume Intensified Dilution’ (VID) is een technologie van VITO die reacties een pak efficiënter maakt. Door een membraan te integreren in het reactiesysteem en het solvent er doorheen te sturen, wordt hergebruik mogelijk en kan er eveneens meteen aan opzuivering van het product gedaan worden.

Hoe werkt het precies?

Walter Eevers: Door het reactiemengsel te filteren met een membraan, kunnen we het solvent recycleren en een voldoende verdund milieu creëren of nabootsen, die de nodige chemische reacties moeten mogelijk maken zonder te veel solvent te verspillen en tevens betere kwaliteit van het eindproduct bekomen. Momenteel slagen we er met de VID techniek in om reacties tot 40 procent efficiënter te maken. We geloven dat we dat percentage nog kunnen verhogen, voor sommige reacties zelfs tot 80 procent.”

Mogen we nu snel de effecten ervan in de chemische en farmaceutische industrie verwachten?

Walter Eevers:  We stellen de technologie momenteel op punt zodat de industrie er inderdaad mee aan de slag kan en we ze kunnen inpassen in bestaande chemische procesinstallaties. Belangrijk daarbij is dat de membranen die we nodig hebben mogelijks ook bij VITO ontwikkeld zijn en inpasbaar zijn met standaard chemische reacties die vandaag in de industrie gebruikt worden. Het membraan kan geïntegreerd worden in de reactoren die zowel op laboratoriumschaal als op productieschaal gehanteerd worden.

Peter Van Broeck,  directeur chemische technologie en procescontrole bij Janssen Pharmaceutica: Bij Janssen Pharmaceutica volgen we de ontwikkelingen op de voet. Dat dit tijd vergt is begrijpelijk. Veel sterk verdunde chemische productieprocessen zijn historisch gebaseerd op methoden waarbij men batchtechnologieën gebruikt voor reacties en scheidingen. Hiermee kan men chemicaliën van een hoge zuiverheid produceren, maar de keerzijde is dat die methoden niet efficiënt zijn en veel tijd vergen. Langzamerhand worden ze daarom vervangen door meer procesintensieve technologieën. In die innovatieve systemen worden de chemische processen niet meer gelimiteerd door de technologie, maar door de chemische verschijnselen zelf.  Dat zorgt voor een enorme toename aan efficiëntie en controleerbaarheid, waardoor er bespaard wordt op grondstoffen, energie en afvalproductie. Ook kan men zo een hogere opbrengst en kwaliteit realiseren.

Kan enkel de farmaceutische industrie ze gebruiken?

Walter Eevers: de technologie is heel breed inzetbaar in de chemische industrie. De membranen bijvoorbeeld kunnen ingezet worden om katalysatoren uit chemische reacties te recupereren. Ook hier zijn de resultaten veelbelovend. Chemische reacties die voordien onproductief leken, behoren dankzij de technologie nu toch tot de mogelijkheden en dit in de ruime chemische industrie.

Peter Van Broeck, directeur chemische technologie en procescontrole bij Janssen Pharmaceutica: “VID is een goed voorbeeld van procesintensificatie. Hoewel de technologie zich nog in de onderzoeksfase bevindt, lijkt het goed mogelijk dat het proces op grotere schaal kan worden ingezet. Het is een veelbelovende technologie, niet enkel voor de farmaceutische sector, maar ook voor de chemische industrie.”

Tel. + 32 14 60 65 69 Fax + 32 60 59 82 - E-mail : pvbroec@its.jnj.com

 

 
Walter Eevers, directeur valorisatie & strategische samenwerking bij VITO NV

E-mail: walter.eevers@vito.be