Send by email

Hoe zit het met de impact van de chemische- en farmaceutische productieprocessen bij Janssen op ons drink- en oppervlaktewater?  De jongste jaren duiken regelmatig berichten op in de media over de mogelijke gevaren van dergelijke stoffen voor het milieu. Janssen Pharmaceutica kan hierin formeel zijn: niets wordt aan het toeval overgelaten. Binnen het ‘Pharmaceutical Ingredients in the Environment’ (PIE)-project wordt kennis verzameld, overlegd met partners én met positief resultaat aan effectieve maatregelen gewerkt.

In 1953 richtte Dr. Paul Janssen het bedrijf Janssen Pharmaceutica op. Dr. Janssen had slechts één doel in het leven: een betere levenskwaliteit dankzij de ontwikkeling van betere medicijnen. In 1961 werd het bedrijf overgenomen door Johnson & Johnson, de wereldwijde marktleider op het gebied van gezondheidszorg. Tegenwoordig telt de groep meer dan 250 operationele bedrijven in 57 landen en meer dan 128.000 werknemers wereldwijd. Buiten de Verenigde Staten is Janssen in België de grootste site van Johnson & Johnson, waardoor het een belangrijke positie inneemt binnen de Amerikaanse onderneming. Ondertussen werden ook alle activiteiten van Johnson & Johnson voortgezet onder één enkele naam en één logo: Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson. Tegenwoordig is Janssen één van de meest innovatieve farmaceutische bedrijven ter wereld met meer dan 40.000 werknemers.

In België werden de verschillende specialiteiten van Janssen onderverdeeld in verschillende rechtspersonen: Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA, Janssen-Cilag NV en J.C. General Services CVBA. Het bedrijf heeft kantoren in Beerse (Beerse I en II), Geel, Olen, Diegem, La Louvière en Merksem. Met in totaal 4.600 personeelsleden werken deze organisaties samen aan de ontdekking, ontwikkeling en productie van medicijnen en therapeutische oplossingen voor patiënten wereldwijd.

Chemical Development Pilot Plant in Geel

Niet minder dan 78 locaties - wereldwijd! – werden overwogen voor de constructie van de proeffabriek voor chemische ontwikkeling of CDPP (Chemical Development Pilot Plant). Uiteindelijk kwam de site in Geel als winnaar uit de bus. Wat heeft het verschil gemaakt? Een high-tech productiepark op een fantastische locatie. Bovendien bevinden de ontwikkelings- en productieafdelingen in Geel en Beerse zich op een steenworp van elkaar. In deze productie- en pilootfabrieken in Geel ging FCA samen met Birgit Mertens, senior Manager Milieu & Milieucoördinator, dieper in op de brede waaier aan beschikbare cleantech-oplossingen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor het zogenaamde wereldwijde ‘Pharmaceutical Ingredients in the Environment’ (PIE)-project dat door Birgit Mertens wordt geleid. In dit project wordt kennis verzameld, overlegd met partners en aan effectieve maatregelen gewerkt. Daarbij wordt op 3 routes richting milieu gewerkt. De belangrijkste, de medicatie die je inneemt als patiënt, vertegenwoordigt maar liefst 90 tot 95 procent. Die stoffen worden (deels) opgenomen in het lichaam en mogelijk gemetaboliseerd. Een deel ervan spoelt via het toilet naar de openbare waterzuiveringsinstallatie, waar het niet altijd volledig wordt afgebroken en zo in het oppervlaktewater kan terechtkomen. De tweede route omvat de vervallen geneesmiddelen en overschotten, maar hun aandeel is erg beperkt. De derde route behelst de productie van geneesmiddelen zelf. In Geel gebeurt de chemische productie, terwijl de sites in Beerse en Olen instaan voor de formulatie.

Bij bepaalde processtappen is het mogelijk dat resten van een product in de waterzuiveringsinstallatie  belanden. Worden ze daar niet goed afgebroken, dan komen ze mogelijk in het oppervlaktewater terecht en in dat geval moeten er over gewaakt worden dat dit geen negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu. Het is hier dat cleaning en cleantech van belang zijn. En het mag duidelijk zijn: Janssen Pharmaceutica in Geel spaart kosten noch moeite. Een grove opsomming hieronder overtuigt.

Bij de waterbehandeling vinden we bedrijven als Aquafin/AquaPlus, Applitek, Desotec en Avecom, en lopen momenteel testen met het Enviolet procedé van Aquaconcept. Je kan er in andere rubrieken in deze Nieuwsbrief meer over lezen.

Voor luchtbehandeling speelt Desotec een belangrijke rol, terwijl De Neef Chemical Processing (DNCP) instaat voor de solventrecuperatie en –recyclage.

Bij Janssen lopen ook bodemsaneringsprojecten in het kader van historische verontreiniging, hiervoor  wordt dan weer samengewerkt met DEME Environmental Contractors (DEC) en Grond Recyclage Centrum (GRC).

Geïntegreerde oplossingen

Maar ook procesintensificatie, een belangrijk basisprincipe in duurzamere chemie, wijst de weg naar continuprocessen voor fijnchemie, waardoor op een geïntegreerde wijze (in plaats van end-of-pipe) de voetafdruk verkleind wordt. Met projecten zoals ‘Plant on a Truck’ bekijkt Janssen Pharmaceutica hoe een mobiele productie-eenheid naar de grondstoffen kan gebracht worden in plaats van omgekeerd. Afvalstromen kunnen zo vroeger in het productieproces – en dus beter – gevaloriseerd worden.

In o.a. het Europese project AlterEgo wordt verder ook de kaart getrokken van de alternatieve energie met ultrasoon en microgolven in chemische processen.

Verder werkt Janssen Pharmaceutica in het wereldwijde Earthwards project aan de integrale verbetering van het duurzaamheidsprofiel van de producten zelf. Zo realiseerde Janssen Pharmaceutica 42% verbetering in de input van grondstoffen nodig om een afgewerkt product af te leveren. Door groene technologie- en chemieprincipes reduceerde het bedrijf het watergebruik met 71%. Voor sommige producten kan de output aan gevaarlijk afval bovendien met 87% verminderd worden. Zo’n resultaten betekenen een winst voor de hele maatschappij.


Earthwards® is de wereldwijde Johnson&Johnson aanpak om duurzamere producten te ontwikkelen en te vermarkten. Vandaag dragen reeds 72 producten de Earthwards®-erkenning.

Birgit Mertens

Sr. Manager Milieu/Milieucoördinator

Janssen Pharmaceutica