Send by email

De Vlaamse en Europese cleantech kan een nieuwe en slimme EU Clean Technology Hub and Spoke gebruiken voor de tranfert van technologie naar India. De hub zal gelanceerd worden op de volgende BSDS 2015 Track over "Cleantech Industry - Investability - Business Opportunities" in oktober in Brussel, en omvat alle cleantechdomeinen.

In mei 2015 hebben VITO en VTA (Valluri Technology Accelerators) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in New Delhi voor de oprichting van een EU Cleantech Hub and Spoke voor de overdracht van slimme technologie van Europa aan India. Aandachtsgebieden zijn energiebesparing, water, vervuiling, afval, gezondheidszorg en slimme stadsontwikkeling. De FCA zal hieraan deelnemen om de Vlaamse en Europese privésector van leveranciers van schone technologieën hierbij te betrekken.

Belangrijke aspecten van het principe van de overdracht van technologie dat dit nieuwe 'hub and spoke'-model biedt, zijn technologische convergentie en een gezamenlijke aanpak. Het eerste verwijst naar de noodzaak om de bestaande technologieën te doen convergeren om de specifieke behoeften van de Indiase samenleving en overheden aan te pakken. Het tweede verwijst naar de noodzaak om samen te werken en expertise en technologieën van diverse mondiale en nationale bedrijven te bundelen om de slimst mogelijke consortia te vormen.

Aan de Europese zijde zal de hub gelanceerd worden op de volgende BSDS Track "Cleantech Industry - Investability - Business Opportunities" die gecoördineerd zal worden door de FCA in samenwerking met Flanders Investment & Trade (FIT) en Enterprise Europe Network.

Vlaamse en Europese bedrijven die de geschiktheid van hun technologie voor gebruik in India stap voor stap willen onderzoeken, moeten zich registreren op het online platform dat beschikbaar zal zijn vanaf de tweede helft van juni. In oktober kunnen ze deelnemen aan het VITO/VTA-platform op BSDS in Brussel en meer te weten komen over de volgende stappen.

Hieronder staat de tijdlijn. Meer informatie kan u terugvinden in deze slideshow. Bekijk de volgende stappen op de BSDS-website.