Send by email

Meer dan ooit tevoren bepalen ontwikkelingsmarkten het aanzicht van de cleantechsector. Dit gebeurt op twee elkaar aanvullende manieren.

Ten eerste zien we een toename in het aantal uit ontwikkelingsmarkten afkomstige investeerders dat in ontwikkelde landen zoekt naar hoogwaardige investeringskansen op het gebied van cleantech. Een voorbeeld is Punch Powertrain, een ontwikkelaar van brandstofzuinige aandrijfsystemen en het nieuwste wonder in de Europese cleantechsector, dat voor 1 miljard dollar werd overgenomen door Chinees investeerder Yinyi Group. En zo ook Kitegen, ontwikkelaar van een vlieger die elektriciteitsopwekking mogelijk maakt met behulp van wind op grote hoogtes. Kitegen kwam voor 30 miljoen dollar in handen van Huayi Electric, een andere Chinese investeringsmaatschappij.  Ten tweede is er een gestage toename van investeringen in bedrijven die sprongsgewijze technologische vooruitgang in ontwikkelingseconomieën mogelijk maken.

In dit artikel lichten we vijf starters uit die werken aan uiteenlopende technologieën en inmiddels al exporteren naar ontwikkelingslanden als hun belangrijkste markt.

  • Clean Motion uit Zweden ontwikkelde de Zbee, een volledig elektrisch voertuig op drie wielen. In februari introduceerde het bedrijf de Zbee in India als mogelijke vervanging voor de traditionele tuk-tuk op fossiele brandstoffen, om zo bij te dragen aan het verduurzamen van het stedelijk klimaat. Dankzij de ontwikkeling van een productiecentrum in het Indiase Haryana zal de Zbee, die momenteel als premiumservice wordt verkocht, verder kunnen groeien.
  • Jaza Energy trad onlangs toe tot het EcoFuel Accelerator-programma en werkt aan een knooppuntennet voor zonne-energie buiten het elektriciteitsnetwerk. Uniek daarbij is dat Jaza Energy niet het ‘pay-as-you-go’-model hanteert dat vele anderen ontwikkelen, maar in plaats daarvan werkt met oplossingen op gemeenschapsniveau.
  • Waka Waka is een leverancier van zuinige lampen en opladers op zonne-energie. Het aantal producten dat in ontwikkelingslanden in gebruik is telt inmiddels meer dan 250.000. Het in Nederland gevestigde bedrijf kan daarmee bogen op een vermindering van de CO2-uitstoot van bijna 21.000 ton en een besparing van circa 13 miljoen dollar op energiekosten.
  • Ecoppia is ontwikkelaar van een reinigingssysteem voor zonnepanelen. De in Israël ontwikkelde technologie kreeg een warm onthaal op voornamelijk Indiase zonne-energiecentrales, maar ook enkele in het Midden-Oosten. Het bedrijf profiteert van hechte partnerschappen met de ontwikkelaars van de zonnepanelen zelf en heeft certificering behaald voor modules van Trina Solar, JA Solar en Suntech Power. Nog deze maand maakte het bedrijf bekend een aanbesteding van energiegigant Engie te hebben binnengehaald voor de toepassing van zijn technologie op het Bhadla Solar Park in Jodhpur, dat 10.000 hectare beslaat en 2.255 MW produceert.
  • WeFarm is de ontwikkelaar van een in Londen gebaseerd peer-to-peernetwerk voor de uitwisseling van landbouwkennis. Het bedrijf haalde onlangs 1,6 miljoen dollar op om de bestaande activiteiten uit te breiden. WeFarm bereikt meer dan 100.000 gebruikers in Oost-Afrika en bewijst opnieuw dat technologie met succes kan worden geëxporteerd naar ontwikkelingslanden.