Send by email

Welke rol kunnen biogebaseerde grondstoffen innemen naast de klassieke fossiele? Tot op welke hoogte kunnen we met procesintensificatie en geavanceerde membraantechnologie ook voor fossiele grondstoffen de verduurzaming de beste kansen geven? De CHEMIE Track op i-SUP geeft u de kans om hier mee over na te denken en een bijdrage te leveren.

Over bio-aromaten, procesintensificatie en membranen

40% van de chemicaliën die onze industrie gebruikt, bevatten aromaten. Kunnen biogebaseerde aromaten zorgen voor meer duurzaamheid? Zou het niet mooi zijn mochten betere performantie samengaan met minder schade aan gezondheid en minder zorgen omtrent veiligheid dankzij het gebruik van zo’n bio-aromaten?

Het is alvast het industriegerichte onderzoeksthema dat VITO en het Nederlandse TNO samen aanpakken in de zogenaamde BIORIZON samenwerking. Ook FISCH (Flanders Innovation hub for Sustainable Chemistry) draagt een steentje bij. Blijf op de hoogte van de resultaten zodat u tijdig uw producten aan de nieuwe mogelijkheden en wensen kan aanpassen!

i-SUP2016 TIP: combineer uw deelname aan de FCA/FIT Award uitreiking op zondag 16 oktober met dit onderdeel van het i-SUP programma “CHEM Bio-based aromatics – from feedstock to application” op maandag 17 oktober! Vraag uw uitnodiging hier.

Om blijvend te verduurzamen moet zo efficiënt mogelijk met grondstoffen worden gewerkt, ongeacht de oorsprong, biogebaseerd of fossiel. Met concepten van procesintensificatie verhoogt het rendement van het chemisch proces, maken we meer en zuiverder product met minder grondstof, minder energie en verbeterde mogelijkheden voor recyclage. We zetten in op  membraantechnologie! Nee, geen oude wijn in nieuwe zakken: VITO komt met innovatieve scheidings- en conversie technologieën en zet in op chemische en bio-chemische processen. Bovendien begeleid VITO de industrie bij haar stappen van labo tot industriële schaal. Ontdek op i-SUP wat het voor jouw bedrijf kan inhouden.

i-SUP2016 TIP: combineer uw deelname aan de FCA/FIT Award uitreiking op zondag 16 oktober met dit onderdeel van het i-SUP programma “CHEM Process Intensification” op dinsdag 18 oktober! Vraag uw uitnodiging hier.         

  


i-SUP Track Chair
Bert Bouwman
Unit Manager - Separation and Conversion Technology
VITO NV

 

 

Meer informatie over de CHEMIE TRACK vindt u HIER.