Send by email

Chinese delegatie bezoekt twee projecten van TREVI in de haven van Antwerpen 

Op 21 november bracht een Chinese delegatie uit Tianjin, bestaande uit leden van de Tianjin Academy for Environmental Sciences (TAES, Academie voor milieuwetenschappen) en de Tianjin Environmental Protection Bureau (EPB, Milieubeschermingsagentschap), een bezoek aan twee projecten rond de beperking van industriële afvalgassen. Deze installaties bevinden zich bij LANXESS Rubber en Alfred Talke Logistics Services nv (ATLS), twee klanten van het Vlaamse cleantechbedrijf TREVI. De delegatie uit Tianjin kwam naar Vlaanderen om een cursus georganiseerd door VITO te volgen rond luchtkwaliteit en de bestrijding van luchtverontreiniging. Daarbij werden LANXESS en Talke ter plaatse bezocht als praktische on-site demonstraties.

De rondleiding werd gestart met een bezoek aan de filter voor de verwijdering van methyleenchloride (biowasfiltratie) in de rubberfabriek van LANXESS in Zwijndrecht, dichtbij Antwerpen. De butylrubber geproduceerd door LANXESS wordt vooral gebruikt in de bandenindustrie. Tijdens het productieproces wordt methyleenchloride uitgestoten, wat in Vlaanderen de waarde van 20 mg/Nm3 (bij een debiet van > 100 g/h) niet mag overschrijden. In samenwerking met TREVI, dat zich specialiseert in water-, lucht-, bodem- en energieoplossingen, werd voor biowasfiltratie gekozen als de best mogelijke technologie om de uitstoot van methyleenchloride te verlagen. Door gebruik te maken van dit soort filter, wordt MeCl biologisch afgebroken tot CO2, H2O en HCl.

Lees hier meer over het volledige proces.

 

Guided by Dirk Lambrecht (LANXESS), Pieter Jacobs (Trevi) and FCA, the Chinese delegation visits LANXESS

Het tweede project dat van dichterbij werd bekeken, draait rond TREVI’s behandelingsinstallatie voor chemische afvalgassen bij Alfred Talke Logistics Services  nv(ATLS nv), dat zich ook in Zwijndrecht bevindt. ATLS nv beheert een vulstation voor gevaarlijke chemische producten (vaten, IBC’s) in de buurt van de haven van Antwerpen. De meeste van deze chemicaliën komen uit de chemische of petrochemische industrie. TREVI’s behandelingsinstallatie voor afvalgassen bestaat uit drie componenten: een zure wasser, een oxidatieve gaswasser en een actieve koolstoffilter.

De delegatie bij het vulstation voor vaten tijdens hun bezoek aan Alfred Talke Logistics Services nv in Zwijndrecht. Rechts: Pieter Jacobs (TREVI) geeft uitleg bij de drie behandelingsfasen voor chemische afvalgassen.

Na het bezoek aan de twee sites werd de delegatie hartelijk verwelkomd door Stefaan Deboosere (Algemeen Directeur) en het team van TREVI in hun kantoren op de Dulle-Grietlaan in Gentbrugge. De delegatie toonde erg veel interesse in hun beperkingsmaatregelen voor luchtemissies, waarover meer uitleg werd gegeven door Erik Smet. TREVI is wereldwijd actief (Europa, Turkije, Indonesië, Japan, Vietnam...) en deed dankzij Bekaert zijn eerste ervaringen op in China.

Voor een volledig overzicht van TREVI’s activiteiten rond luchtbehandeling, kunt u hier terecht.

Stefaan Deboosere, Algemeen Directeur, en Erik Smet (Milieudeskundige voor lucht) van TREVI verwelkomen de Chinese delegatie op hun site in Gentbrugge.