Send by email

H.Essers heeft honderden jaren klantentrouw van grote en kleine bedrijven ‘op haar teller’. Een bezoek aan het hoofdkantoor in Genk toont dat dit geen toeval is. Een onvermoeibare focus op efficiëntie zit hier in de genen. De tonnen CO2-emissies die H.Essers daarbij uitspaart, doen duizelen.

H.Essers heeft honderden jaren klantentrouw van grote en kleine bedrijven ‘op haar teller’. Een bezoek aan het hoofdkantoor in Genk toont dat dit geen toeval is. Met 4.400 medewerkers, 1.300 trekkers, 2.800 aanhangwagens, en meer dan 930.000 m² warehouse wordt jaarlijks vanop 40 strategisch gekozen locaties in 12 West- en Oost-Europese landen 442 miljoen omzet gerealiseerd.

Het bedrijf werd opgericht in 1928 door Henri Essers en is intussen uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende bedrijven in Europa op het vlak van transport en logistiek voor sectoren als chemie, farmaceutica/gezondheidszorg en kwalitatief hoogwaardige goederen. De afgelopen jaren kende het bedrijf een stevige uitbreiding, te danken aan de autonome groei en een aantal strategische overnames.

De pharmahallen van H.Essers zijn voorzien van zonnepanelen en de koeltrailers worden elektrisch opgeladen

Efficiëntie zit hier in de genen en de tonnen CO2-emissies die H.Essers daarbij uitspaart doen duizelen. Alles is te danken aan focus op drie facetten: de assets, de medewerkers en hun gedrag, en materialen.

ASSETS

Voor wat betreft haar vrachtwagens ging H.Essers over tot de versnelde wissel van EU5 naar EU6 motoren, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van uitstoot van CO2 en NOx. H.Essers beschikt hiernaast ook over eigen ‘company treinen’ die dagelijks en rechtstreeks opereren vanuit België naar Italië en Roemenië. Door deze intermodale oplossingen worden wekelijks zo’n 350 à 400 laadeenheden van de weg gehouden.  Wanneer on-site, draaien koelvrachtwagens bovendien elektrisch i.p.v. op diesel. Dit wordt mee mogelijk gemaakt door investeringen in zonne-energie in al zeker tien van haar gebouwen. Tezamen leveren die energie vergelijkbaar met het jaarverbruik van ongeveer 2.860 gezinnen. Vanaf 2016 komen daar 3 windturbines bij op de eigen terreinen in Genk, wat nog eens energie oplevert gelijk aan het verbruik van 3.570 gezinnen! In haar Proximus logistiek centrum te Courcelles leverde H.Essers tezamen met ENCON het eerste logistieke BREEAM gebouw op. Naast energie spelen bij BREEAM nog andere duurzaamheidsfacetten een rol: management, gezondheid & welzijn, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Stelselmatig vervangt H.Essers de oude verlichtingsinstallaties in haar gebouwen door nieuwe energiezuinige verlichtingsinstallaties op basis van LED-armaturen. Verder houden regelmatige energie-audits een vinger aan de pols, en is H.Essers één van de bedrijven in het eerste Vlaamse VLEEN: Vlaams Energy Efficiency Network – een soort lerend netwerk.

H.Essers beschikt over eigen ‘company treinen’ die dagelijks en rechtstreeks opereren vanuit België naar Italië en Roemenië. (Intermodaliteit)

GEDRAG

Hardware alleen volstaat niet. Naast eerder ‘klassieke’ Key Performance Indicators (zo weinig mogelijk lege kilometers, zo hoog mogelijke beladingsgraad, enz…) gaat via focus op een aantal parameters (bijvoorbeeld verbruik, remkracht, acceleratie, …) veel aandacht naar veilige, zuinige en duurzame rijstijl. H.Essers betrekt hierbij niet alleen de chauffeurs en het vrachtvervoer, maar ook het woon-werkverkeer van alle medewerkers.

MATERIALEN

H.Essers wenst op een efficiënte wijze via logistiek een bijdrage te leveren aan het hergebuik van materialen. Zo neemt H.Essers samen met het Wit-Gele Kruis Limburg, Eco Technical Medical Office en Aucxis deel aan het Flanders’Care project MHuDA wat staat voor “Mobiliteits Hulpmiddelen Duurzaam Aanwenden”. Flanders' Care tracht via innovatie en ondernemerschap thuiszorg te bevorderen en/of de autonomie van zorgbehoevende personen te versterken.  Het hergebruik van medische hulpmiddelen (denk aan rolstoelen) vraagt om een bijhorend ‘retours’ proces.

Of de huidige trend van lage volumes, kleine series, de een-stuks-economie, hoge variabiliteit, … voor een logistiek bedrijf als H.Essers een uitdaging is? Alvast wel, zij het dat slimme groepage en het omgaan met “Less than Truck load” voor H.Essers niet nieuw zijn. Zeker voor hoge toegevoegde waarde producten zoals geïndividualiseerde medicatie heeft H.Essers al slimme en kostenefficiënte oplossingen klaar. Uiteraard blijven hoge volumes cruciaal in zo’n ‘mass customisation’ concept.

Voor meer informatie: www.essers.com           

CONTACTPascal Vranken
COO
H.Essers
Transportlaan 4, 3600 Genk
T. +32 89 36 91 50
E. Pascal.vranken@essers.com