Send by email

Het mag niet verbazen dat wereldspelers als DEME en Jan De Nul Vlaanderen als thuisbasis hebben. Op en rondom zeeën voelen Vlamingen zich duidelijk thuis, en met het event Smart@Sea spurten we in volle vaart het digitale tijdperk in! Niet alleen de mogelijkheden van digitalisering voor de offshore wind stonden op het maritieme menu van deze zeer gesmaakte bijeenkomst. Ook kustverdediging, havenmonitoring en aquacultuur kwamen uitgebreid aan bod.

Na inleidingen door Philippe De Backer, Staatssecretaris voor de Noordzee, en Carl Decaluwé, Gourverneur van West-Vlaanderen, volgden inleidingen over succesvolle Internet of Things (IoT) en Big Data concepten. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag in enkele breakout sessies:

Offshore Wind – sessie geleid door UGent: deze sessie lichtte de opportuniteiten van digitalisering toe op verschillende niveaus in de waardeketen. Van sensors & monitoring, data acquisitie & transmissie, dataverwerking & analyse tot servitisatie. Dit laatste betreft het verkopen van diensten i.p.v. of toch minstens samen met producten. Een voorbeeld is de optimalisatie van het windparkdesign.

Kustverdediging – sessie geleid door VITO: de klimaatsverandering leidt tot een hoger zeeniveau en meer intense stormen. Dit verhoogt de druk op de kust aanzienlijk. Permanente monitoring en voorspellingsmodellen vormen een belangrijk onderdeel van een adequate bescherming van de kustzone. In deze workshop werd onderzocht hoe de huidige systemen werken, en IoT en Big Data een significante verbetering kunnen teweegbrengen, zodat er bij crisissituaties op tijd maatregelen kunnen genomen worden.

Havenmonitoring – sessie geleid door Flanders’ Maritime Cluster: hoe kunnen we de milieu-impact van activiteiten in de haven en tegelijkertijd de operationele en infrastructurele kosten van het beheer verminderen?  Welke nieuwe duurzame mogelijkheden zijn er waar bedrijven en overheden samen gebruik van kunnen maken? En hoe kunnen die bijdragen tot een betere kwaliteit van de leefomgeving en slimme stedelijke ontwikkeling van havensteden? Eén van de onderwerpen betrof early warning systemen voor de snelle detectie van calamiteiten in de haven.

Aquacultuur – sessie geleid door UGent: in deze sessie werd dieper ingegaan op IoT-oplossingen en digitale methodes die dit binnen aquacultuur kunnen faciliteren. Verschillende biologische parameters verzekeren de optimale levenscondities van de aquacultuurstocks. Vroegtijdige detectie van wijzigingen hiervan is essentieel, denk maar aan indicatoren voor de waterkwaliteit en de saliniteit, pH, temperatuur, zuurstof, chlorofyll-a als voedselbron voor filter feeders zoals mosselen en harmful algal blooms (HAB’s). Ook werden plannen gesmeed voor een hypermoderne 2050 aquacultuursetting!


Het evenement werd georganiseerd door GreenBridge, VITO, Cronos Groep en Flanders’ Maritime Cluster op 20 april 2017 in Oostende.

Verder vielen ook enkele showcases op. Zo schetste het internationaal opererende onderzoeksinstituut VITO op het event de mogelijkheden van remote sensing in het kader van kustmonitoring en -verdediging.  Zo kan het helpen om verzamelde “Big Baggerdata” om te zetten in spatio-temporele informatie voor bathymetrie. Je kan ook drones inzetten voor professionele en efficiënte waterkwaliteistmonitoring en remote sensing voor kustengineering.

Howest en Cronos Groep toonden hoe serious gaming met virtual en augmented reality geschikt is om een interne en externe trainingsomgeving te creëren, bijvoorbeeld voor de opleiding van techniekers voor het onderhoud aan windmolens op zee, loodsen, of om R&D, innovaties en testen te versnellen.

Queriu, een spin-out van dotOcean uit Brugge, toonde zijn nieuwe ontwikkeling iNoses (www.inose.eu): dit zijn virtuele neuzen gekoppeld aan een online cloud platform dat gasdetecties in real time visualeert en klanten automatisch verwittigt bij een event. Momenteel wordt het systeem geïnstalleerd in het havengebied van Antwerpen.


Naast offshore wind, havenmonitoring en aquacultuur, stond ook kustverdediging op het maritieme menu van het geslaagde Smart@Sea event in GreenBridge te Oostende

Meer info: contacteer FCA – info@fca.be