Send by email

Van CO2-opvang en valorisatie naar CO2-negatief. Mathematische modellen die de investeerbaarheid van een innovatieve cleantech KMO helpen inschatten. Platformen van complementaire Vlaamse en West-Europese technologieën die met behulp van VITO-partner VTA slim geïntroduceerd kunnen worden in India. Dat en nog veel meer kwam aan bod tijdens het VITO BSDS 2015 congres. Een verslag.

Hoe kunnen we tegelijk bijdragen aan de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling én de economische groei een boost geven? De tweede editie van de Brussels Sustainable Development Summit (BSDS) bracht opinieleiders, beleidsmakers en professionals uit de academische wereld en de industrie samen om gedachten uit te wisselen, en strategieën en acties te formuleren om duurzame economische groei in de praktijk te brengen. Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder van VITO: “We moeten stoppen met praten over duurzaamheid in termen van verplichtingen. Laten we het zien als een geweldige kans.”

Al te vaak hebben mensen de perceptie dat het behalen van de klimaatdoelstellingen gepaard gaat met economische achteruitgang. Niets is minder waar. VITO en TERI (The Energy and Resources Institute in India) willen investeerders, beleidsmakers, universiteiten en kennisinstellingen, KMO’s en grote bedrijven stimuleren om innovatie en duurzame ontwikkeling hoog op de agenda te plaatsen. Door tweejaarlijks een internationale top over duurzame ontwikkeling te organiseren willen ze deze sterke ambitie benadrukken en verspreiden.

Gedurende een intensief tweedaags programma gaven verschillende opinieleiders, beleidsmakers en internationaal gerenommeerde afgevaardigden uit de academische wereld en de industrie een kritische maar positieve visie over hoe een duurzame toekomst eruit zou moeten zien en met welke uitdagingen we zullen worden geconfronteerd en hoe we hiermee moeten omgaan. De belangrijkste onderwerpen tijdens de top waren duurzame ontwikkeling door middel van innovatie en investeringen, en hoe het klimaatprobleem vertalen in economische kansen.

  • Iedereen kan een bijdrage leveren aan de oplossing

In de woorden van Rajendra Pachauri, algemeen directeur van TERI: “Dit is niet alleen een uitdaging voor overheden. Dit is iets waarbij bedrijven, de industrie, de samenleving en het brede publiek samen deel moeten uitmaken van de oplossing."  Howard Gutman, voormalig ambassadeur van de Verenigde Staten in België voegt hieraan toe: “Zolang een goed klimaatbeleid synoniem is met een slecht economisch beleid, of zolang goed klimaatgedrag geassocieerd wordt met economische zelfopoffering, zullen we het klimaatprobleem niet oplossen.”

  • Innovatieve waardeketens

In vijf parallelle tracks werden cruciale onderwerpen rond technologie en innovatie verder besproken. De eerste track richtte zich op innovatieve waardeketens voor duurzame procesindustrieën. De deelnemers debatteerden over veelbelovende technologieën rond CO2-gebruik en de mogelijke doorbaak van methanol. Biogebaseerde polymeren maakten ook deel uit van de discussie. De deelnemers vestigden de aandacht op het belang van communicatie en vertrouwen op klantniveau.

  • Regionale duurzame ontwikkeling

De tweede track ging over regionale duurzame ontwikkeling. Hoe kunnen systeemdynamische modellen nuttiger worden voor regionale duurzame ontwikkeling? Om de systeemveranderingen  -  die nodig zijn voor de transitie naar een duurzamer Vlaanderen - te begrijpen, moeten de modellen rekening houden met diverse factoren. Het debat richtte zich ook op de kloof tussen academische en maatschappelijke kennis en spanningen tussen technologische veranderingen en organisatorische veranderingen. Tijdens de sessie werd het “System Dynamics Model Flanders” voor de eerste keer gebruikt.

  • CO2-afvang en -opslag

In de track CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture and Utilisation – CCU), hebben onderzoekers het gebruik van CO2 als duurzame koolstofbron besproken. CO2-gebruik is uitgegroeid tot een economisch rendabele technologie. CCU biedt vele mogelijkheden om koolstofcycli te verbeteren of zelfs te sluiten. De deelnemers bevestigden dat CCU in een globale context moet worden ontwikkeld en ze debatteerden over de uitdagingen en de nog te overwinnen barrières om dit te realiseren.

  • Slimme steden

Met behulp van het innovatiepotentieel van steden, lokale en globale duurzaamheid ontwikkelen was het thema van track 4: smart cities in Europa en India. Het debat behandelde de verschillende uitdagingen waarmee slimme steden in Europa en India worden geconfronteerd, en hoe ze van elkaar kunnen leren. India is in Europa op zoek naar ervaringen met publiek-private partnerschappen. Hoe betrek je burgers en hoe creëer je concrete projecten om real-life uitdagingen aan te pakken? Het belang van netwerken en wederzijds leren werd benadrukt, samen met interdisciplinair werken en de nood aan slimme, geïntegreerde concepten en IT als een onmisbare steunpilaar.

Ambassadeur Manjeev Singh Puri, de Indiase ambassadeur voor de Europese Unie, België en Luxemburg, Dr. M. Ramachandran, voormalig secretaris van het ministerie van Stedelijke Ontwikkeling in India, Mr. Venkatesch Valluri, bestuursvoorzitter en directeur van Valluri Technology Accelerators

  • Cleantechindustrie

De laatste track, cleantechindustrie, investeringspotentieel en businessopportuniteiten, nam de vorm aan van een groepsdebat waarin cleantech-KMO’s hun bedrijfsideeën voorstelden en advies kregen van de grote spelers in het veld.  KMO’s werden beoordeeld aan de hand van hun investeringspotentieel en attractiviteit, en werden aangespoord om uit te breiden op macro- en zelfs globale schaal. Na de debatten kregen de deelnemers ook de kans om nieuwe businesspartners persoonlijk te ontmoeten.

Een mathematisch model dat de investeerbaarheid van innovatieve cleantech KMO’s helpt voorspellen. Tijdens het door FCA georganiseerde debat werd er gewikt en gewogen door o.a. Agfa Graphics, Bekaert, Janssen Pharmaceutica, ENGIE, Umicore, Venture Capitalists, investeringsmaatschappijen en clusterregio’s van onze West-Europese buurlanden.

  • Poster award 

Van de 36 posters omtrent duurzame ontwikkeling, getoond tijdens deze top, werd Monish Ahuja geselecteerd als de winnaar van de poster award. Mr. Ahuja werkt voor Punjab Renewable Energy Systems Private Limited (PRESPL). Zijn poster gaf meer info over een casestudy op het platteland van India, waar, door middel van supply-chain management, de aanvoer van agrarisch afval naar een biomassacentrale leidt tot extra inkomsten voor de landbouwers. Een mooi voorbeeld van een lokaal geïntegreerde oplossing, waar we er nog veel meer van nodig hebben om de uitdagingen van de opwarming van de aarde te overwinnen.

 

Meer informatie: https://bsds2015.vito.be/