Send by email

Willen we gerecycleerde materialen ook op hoogwaardige wijze terug ingezet zien, dan is het van belang dat veel aandacht besteed wordt aan het actief op de markt brengen van het gerecycleerde materiaal in de juiste toepassing. We klopten aan bij TOP-MIX, specialist in recyclage van grond, bouw- en sloopafval en beton. TOP-MIX functioneert als het ware als “hub”, waarbij in- en uitstroom op dynamische wijze worden samengebracht na deskundige verwerking. De tijdelijke opslagplaats (TOP) vervult een belangrijke rol!

TOP-MIX is een verwerker van diverse afvalstoffen met exploitaties te Brugge, Oostende, Gent en Oosterzele. Deze afvalstromen komen hoofdzakelijk uit de bouwsector en worden herwerkt tot secundaire granulaten die opnieuw inzetbaar zijn in de wegenbouw en in grondwerken.  

De aangeboden diensten zijn de breekwerf met keurmerken COPRO, CE en BENOR, de TOP of de  tijdelijke opslagplaats, het CGR of Centrum voor GrondReiniging, de betoncentrale, de sliblagunering, en de containerdienst.

Concreet kan men bij TOP-MIX terecht voor:

  • de aanvoer van bouw- en sloopafval/ grond / verontreinigde grond
  • de afhaling of levering van diverse puingranulaten/ grond / teelaarde
  • de afhaling en levering van magere betonproducten
  • de aanlevering van grachten- of baggerslib
  • de aanlevering van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Door het aanbiedingen van ecologische totaaloplossingen wordt de transport- en verwerkingskost voor de klant aanzienlijk beperkt.

De uitstroom speelt dus een even belangrijke rol en het bedrijf profileert zich dan ook als een belangrijke leverancier van gerecycleerde materialen. Zo fungeert TOP-MIX als afhaalcentrum voor alle mogelijke gronden zoals gezeefde grond,  gestabiliseerde grond, teelaarde, zand-, klei-, leemgrond, … . Tevens biedt het directe werf tot werf afzetmogelijkheden voor gronden.

Bij TOP-MIX kan men eveneens terecht voor een ruim gamma aan betonproducten zoals gestabiliseerd zand, mager (schraal) beton, steenslagfundering (IA, IIA, IB, IIB, IC, IIC), walsbeton, drainerend schraal beton, wegenisbeton en ternaire mengsels.

Behalve bouw- en slooppuin, kan men bij TOP-MIX ook terecht met tal van andere afvalstoffen zoals hout, tuinafval, metaal, gemengd afval, Gyproc, Ytong, keramiek, glas, veegvuil, rioolkolkenslib… Ook gevaarlijke afvalstoffen zoals cementgebonden asbest kunnen onder bepaalde voorwaarden bij TOP-MIX afgeleverd worden. Tevens was TOP-MIX vorig jaar de eerste Copro-gekeurde TOP voor de behandeling van thermisch te reinigen teerhoudend asfalt.

Daarnaast neemt TOP-MIX ook een rol op op het vlak van slibverwerking. Sliblagunering is een ontwateringstechniek waarbij het natuurlijk ontwateren versneld wordt door keren. Door middel van sliblagunering wordt het volume specie sterk gereduceerd en wordt een steekvast product bekomen. Afhankelijk van de kwaliteit van het steekvast slib, krijgt deze een nieuwe toepassing bv. fundering, dijk...

TOP-MIX ondertekende ondertussen ook reeds meerdere malen het CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN. Hiermee wil TOP-MIX haar duurzame beleidsvoering kracht bijzetten en streven naar een continue verbetering.

Nieuwe puinzeefinstallatie Top-mix Brugge met wasinstallatie en ontwateringszeef  (foto: TOP-MIX)

Top-Mix recycleert steen-, beton- en asfaltpuin (teerhoudend en niet-teerhoudend) tot Copro-gekeurde granulaten en zeefzand (foto’s: TOP-MIX)

Website: www.top-mix.be       


CONTACT


Gene Maertens

Directeur
TOP-MIX
Oudenburgsesteenweg 108, 8400 Oostende
T: +32 059 594 000
E: info@top-mix.be