Send by email

Wat begon als een loodontzilveringsfabriek in Hoboken (België) in 1887 is in de jaren negentig omgebouwd en is tegenwoordig een ultramoderne installatie voor het recycleren van edelmetalen. De Precious Metals Refining plant van Umicore in Hoboken is wereldberoemd en de prestaties ervan worden over de hele wereld erkend.

Om het 30-jarig jubileum te vieren van de vriendschapsrelatie tussen de provincie Antwerpen en de Chinese provincie Shaanxi (zomer 2015), organiseerden de FCA en de provincie Antwerpen een bezoek aan de Precious Metals Refining plant van Umicore.

Het is een van ’s werelds grootste installaties voor het recycleren van edelmetalen en is wereldmarktleider m.b.t. het recycleren van complexe afvalstromen die edelmetalen en non-ferrometalen bevatten, bv. bijproducten van de smelt- en mijnindustrie, elektronisch afval en andere recycleerbare materialen. De installatie transformeert metalen tot hoogwaardige materialen die essentieel zijn voor ons dagelijks leven. In de industriële maatschappij van vandaag is de toenemende vraag naar speciale en edele metalen en hun groeiende schaarsheid een van de grootste problemen die de wereld kent. Daar bovenop moeten er groeiende hoeveelheden steeds complexere, metaalhoudende industriële reststoffen en elektronisch afval verwerkt worden.


Umicore transformeert afvalstromen tot waardevolle materialen

Umicore helpt deze uitdaging het hoofd te bieden door 100 miljoen euro te investeren om de capaciteit van de zuiverings- en recyclagefabriek in het Belgische Hoboken, de grootste en meest geavanceerde in zijn soort, met 40% uit te breiden. Doordat we ons op complexe materialen richten, kunnen we 17 waardevolle metalen op milieuvriendelijke wijze terugwinnen.

Door onze competenties in metallurgie, materiaalkunde en chemie te ontwikkelen, is het bedrijf getransformeerd naar een closed-loopmodel. Die transformatie zou niet mogelijk zijn geweest zonder de innovatieve inspanningen en investeringen in nieuwe schone toepassingen. De nieuwe innovatieve bedrijfsmodellen maken slechts een klein deel uit van een volledige en efficiënte circulaire economie. Om een échte concurrerende circulaire economie te realiseren, is samenwerking door de gehele waardeketen cruciaal.

Umicore is een wereldwijd materiaaltechnologie- en recyclagebedrijf dat zich richt op toepassingsgebieden waar zijn expertise m.b.t. chemie, materiaalkunde, metallurgie en recyclage écht een verschil maakt.

Het bedrijf heeft circa 10.000 medewerkers, 86 industriële locaties, 20 R&D en technische centra wereldwijd, en een omzet van meer dan 2 miljard euro. De producten en diensten omvatten meer dan 28 elementen.

De strategie van Umicore is gericht op 3 pijlers: schaarste van hulpbronnen, schone lucht en elektrificatie van voertuigen.

Tijdens het bezoek van een afvaardiging van de Chinese provincie Shaanxi werd een bezoek gebracht aan de Precious Metals Refining plant van Umicore.

 

Philippe Van Der Donckt
Senior Manager Government Affairs 
Umicore
E: philippe.vanderdonckt@umicore.com
W: www.umicore.com

 

Bedrijfsprofiel: